Chọn sim đẹp theo đầu số di động


Danh sch mạng
Mã sim Số thuê bao Nhà cung cấp Phân loại Phong thủy Giá bán
LGV   0986252525  Viettel  Sim Lộc Phát Nữ Mệnh Hỏa
Điểm 9/10
200.000.000
SNS   098.8910.888  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Thổ
Điểm 10/10
80.000.000
SNS   0982.995.995  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thủy
Điểm 9/10
80.000.000
SNS   0979.75.1999  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 75.000.000
SNS   0968.151.999  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 73.000.000
SNS   0985.83.1999  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 70.000.000
SNS   098.626.1666  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 58.000.000
SNS   0961.385.888  Viettel  Phong Thuỷ Tốt N&N Mệnh Kim
Điểm 9.5/10
50.000.000
SNS   0979.677.666  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 50.000.000
SNS   0983.67.1999  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 48.000.000
SNS   0961.115.666  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 46.000.000
SNS   0981.959.666  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
46.000.000
SNS   0988.278.666  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 46.000.000
SNS   097.107.1999  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 43.000.000
SNS   0981.773.999  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Mộc
Điểm 9/10
43.000.000
SNS   0981.878.666  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
43.000.000
SNS   09889.37799  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Hỏa
Điểm 10/10
40.000.000
SNS   09.86.83.7799  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 40.000.000
SNS   0988.051.666  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thủy
Điểm 10/10
39.000.000
GON   0982.850.850  Viettel  Sim Số Đẹp Nữ Mệnh Hỏa
Điểm 9/10
38.000.000
GON   0982.850.850  Viettel  Tứ Quý - VIP Nữ Mệnh Hỏa
Điểm 9/10
38.000.000
SNS   09.86.81.7799  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Kim
Điểm 9/10
37.000.000
SNS   098.727.7799  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Thủy
Điểm 9/10
37.000.000
SNS   0985.97.7799  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 37.000.000
SNS   0977.062.888  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 36.000.000
SNS   098.775.77.99  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 35.000.000
SNS   0989.36.7799  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
34.000.000
SNS   0986.527.666  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 33.000.000
SNS   0986.95.7799  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Hỏa
Điểm 10/10
32.000.000
SNS   0988.31.7799  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 29.000.000
SNS   0989.16.7799  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thủy
Điểm 9/10
29.000.000
SNS   0982.16.7799  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thủy
Điểm 10/10
26.000.000
SNS   0962.75.0000  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 25.000.000
SNS   0989.33.1789  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 25.000.000
SNS   0971.401.888  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Mộc
Điểm 9.5/10
24.000.000
SNS   098.636.3579  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Kim
Điểm 9.5/10
24.000.000
SNS   098.779.3579  Viettel  Phong Thuỷ Tốt N&N Mệnh Kim
Điểm 9/10
24.000.000
SNS   0981.88.3579  Viettel  Phong Thuỷ Tốt N&N Mệnh Thủy
Điểm 10/10
24.000.000
SNS   0989.19.3579  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 24.000.000
SNS   0989.36.3579  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
24.000.000
SNS   0981.93.3579  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Mộc
Điểm 9/10
20.000.000
SNS   0964.834.666  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 16.000.000
SNS   0969.82.2468  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Mộc
Điểm 9/10
15.000.000
SNS   0979.581.986  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Mộc
Điểm 9/10
13.000.000
SNS   0989.33.1982  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 13.000.000
SNS   096.189.1997  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
12.000.000
SNS   096.21.5.1989  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 12.000.000
SNS   096.26.1.1989  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
12.000.000
SNS   0969.76.1989  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Kim
Điểm 9/10
12.000.000
SNS   0987.63.1988  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
12.000.000
SNS   0989.04.1986  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Mộc
Điểm 9/10
12.000.000
SNS   0979.04.1986  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 11.500.000
SNS   096.15.8.1986  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 11.000.000
SNS   0965.99.1998  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thủy
Điểm 9/10
11.000.000
SNS   0969.74.8866  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Kim
Điểm 9/10
11.000.000
SNS   0983.29.1992  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 11.000.000
SNS   096.18.9.1995  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 10.000.000
SNS   0963.91.1986  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 10.000.000
SNS   0968.29.1990  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 10.000.000
SNS   0977.31.1989  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Mộc
Điểm 9/10
10.000.000
SNS   0985.57.1992  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 10.000.000
SNS   0988.28.1985  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Thủy
Điểm 10/10
10.000.000
SNS   0987.67.1998  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Kim
Điểm 9/10
9.500.000
SNS   0962.04.1990  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 9.000.000
SNS   0962.18.1995  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 9.000.000
SNS   0962.83.1998  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 9.000.000
SNS   0962.94.1986  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Mộc
Điểm 9/10
9.000.000
SNS   0962.99.1980  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 9.000.000
SNS   0966.25.1991  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 9.000.000
SNS   097.14.1.1986  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Mộc
Điểm 9.5/10
9.000.000
SNS   0972.01.1993  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 9.000.000
SNS   0973.13.1979  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 9.000.000
SNS   0975.89.1997  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Kim
Điểm 9/10
9.000.000
SNS   0979.37.1997  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 9.000.000
SNS   098.19.4.1995  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 9.000.000
SNS   098.797.1998  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
9.000.000
SNS   0981.45.1997  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 9.000.000
SNS   0988.43.1993  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Mộc
Điểm 9/10
9.000.000
SNS   0989.29.1984  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
9.000.000
SNS   096.164.1988  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 8.800.000
SNS   096.174.1988  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 8.800.000
SNS   097.194.1986  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Mộc
Điểm 9/10
8.800.000
SNS   097.194.1988  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Kim
Điểm 9.5/10
8.800.000
SNS   096.174.1989  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Mộc
Điểm 9/10
8.500.000
SNS   096.557.1991  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 8.500.000
SNS   0962.41.1991  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 8.500.000
SNS   0962.41.1997  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 8.500.000
SNS   0962.43.1998  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
8.500.000
SNS   0962.81.1997  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 8.500.000
SNS   0964.44.1990  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 8.500.000
SNS   0969.72.1991  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 8.500.000
SNS   097.146.1989  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Mộc
Điểm 9/10
8.500.000
SNS   0972.24.1995  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 8.500.000
SNS   0972.49.1995  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 8.500.000
SNS   0972.54.1998  Viettel  Phong Thuỷ Tốt N&N Mệnh Mộc
Điểm 9/10
8.500.000
SNS   0972.78.1998  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 8.500.000
SNS   0972.81.1995  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
8.500.000
SNS   0972.98.1995  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
8.500.000
SNS   0973.07.1995  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 8.500.000
SNS   0973.13.1998  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 8.500.000
Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    Trang tiếp   Trang cuối   
TIN TỨC NNG

MobiFone được cấp thêm thuê bao 10 số 0901xxxxxx, 0931xxxxxx
TTCN – Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng cho biết, Bộ TT&TT đã đồng ý cấp thêm dải số 1 cho 2 đầu số 090 và 093 cho MobiFone. Như vậy, MobiFone sẽ có thêm 2 triệu số 10 số là 0901 và 0931. Chi tiết

Bài viết nhiều người đọc
Hỗ Trợ Trực Tuyến
HÀ NỘI
0982.850.850
TP.HCM
0705.386.386
Tư vấn Phong Thủy
0368.570.570
TÌM KIẾM nâng cao
 SIM PHONG THỦY CHỌN LỌC
---o0o----
Lộc phát tài vĩnh cửu
0982.850.850 
Vĩnh cửu
Lộc Phát Tài
Giá 26,8tr

............
GIẢM GIÁ TRONG NGÀY

0705.386.386 | 22 tr

07768 76888 | 5.5 tr

0787 356 888 | 6,6 tr


---o0o----
CHỌN LỌC SIM HỢP TUỔI
Sim Phong Thủy giá Rẻ
đã được phân tích kỹ lưỡng
rất tốt cho người sử dụng.
Giá chỉ áp dụng cho dịp KM
----o0o----

Sim Số Đẹp Viettel
0789.190.999  | 8.600.000
Giá áp dụng đến hết 16h hôm nay
Sim hợp tuổi
Xem Phong Thủy: 10/10

----o0o----
Sim Số Đẹp Viettel
0915.139.083  | 1,2tr
Sim hợp Mạng KIM


----o0o----

Sim Số Đẹp Viettel
0368.570.570  | 6,8tr 
Sim hợp Mạng Thủy

----o0o----

---------------
Sảnh rồng Mobi
0705.566.568 | 1.05 triệu
Sim hợp Tuổi

Mobifone
KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT 10/5

0787.356.888 ->5,3tr
07768.7.6888 ->5,6tr
0789.190.999 ->8,6tr
0705.566.568 ->1,05tr
0706.55.68.79 ->770k

-------------------
Quý khách muốn Sở hữu
Sim Số Đẹp hợp Mệnh?
hãy Nhắn tin theo cú pháp
Họ tên, ngày, tháng năm sinh (DL), giới tính
Gửi tới: 0927.785.785
----------
CÁC LOẠI SIM 10 SỐ ĐẸP
Sim Số Đẹp đuôi: 6688
Số Đẹp đuôi: 6868
Sim Số đuôi 1368
Số đẹp 6886
Sim đẹp đuôi 8668
Sim số đuôi 6668
Số Sim đuôi 8886
Sim số đẹp 8866
Sim Thần Tài 7979
Số Thần Tài 7799
THƯƠNG HIỆU DOANH NGHIỆP

Tổng số sim: 283.955 sim

Đang online: 6 khách

Hôm nay :3545 Lượt truy cập

Tổng truy cập:12,856,346


TRUNG TÂM SIM PHONG THỦY VIỆT NAM

Địa chỉ giao dịch
- 630/68 Đường Láng, Phường Láng Hạ, Hà Nội
- Chung cư Quân Đội (K26) 468 Phan Văn Trị , P.7, QGò Vấp, Tp.HCM
- Email: simhoptuoi@gmail.com
Điện thoại liên hệ:

Hà Nội 0982.850.850
TP. HCM0368.570.570

Kiến thức Phong Thủy trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Khi áp dụng cần tuyệt đối tuân thủ theo hướng dẫn của Chuyên gia.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào do tự ý áp dụng theo các thông tin trên một cách bừa bãi.