Chọn sim đẹp theo đầu số di động


Danh sch mạng
Mã sim Số thuê bao Nhà cung cấp Phân loại Phong thủy Giá bán
SDTV   0978.555.555  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Mộc
Điểm 9/10
1.999.999.999
SDTV   0968.188.888  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Kim
Điểm 9/10
1.500.000.000
SDTV   097.21.77777  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 555.000.000
SDTV   0966.377777  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 555.000.000
SPG   0963.58.58.58  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 500.000.000
SDTV   098.94.55555  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 415.000.000
SDTV   096.24.55555  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 350.000.000
CSD   097.545.9999  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 290.000.000
SNS   0982.26.26.26  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9/10
256.000.000
HTB   0976.38.5555  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 168.000.000
SNS   0987.58.6789  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
124.000.000
TCS   0966.90.3333  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 105.000.000
TTV   098.99999.18  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 99.000.000
SNS   09.616.23456  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 95.000.000
BDC   096.111.7779  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 80.000.000
CSD   098.760.2222  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Mộc
Điểm 10/10
65.000.000
BDC   097.111.3339  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 50.000.000
TTV   0989191988  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Mộc
Điểm 9/10
38.000.000
CSD   096.787.3999  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
36.000.000
TTV   097.99999.46  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 36.000.000
BDC   0966.791.791  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 35.000.000
GON   0962.830.830  Viettel  Sim Số Đẹp Nam Mệnh Kim
Điểm 10/10
28.000.000
GON   0982.850.850  Viettel  Sim Số Đẹp Nữ Mệnh Hỏa
Điểm 9/10
28.000.000
GON   0962.830.830  Viettel  Tứ Quý - VIP Nam Mệnh Kim
Điểm 10/10
28.000.000
GON   0982.850.850  Viettel  Tứ Quý - VIP Nữ Mệnh Hỏa
Điểm 9/10
28.000.000
GON   0962.830.830  Viettel  Sim Số Đẹp Nam Mệnh Kim
Điểm 10/10
28.000.000
GON   0982.850.850  Viettel  Sim Số Đẹp Nữ Mệnh Hỏa
Điểm 9/10
28.000.000
GON   0962.830.830  Viettel  Sim cho đại gia Nam Mệnh Kim
Điểm 10/10
28.000.000
GON   0982.850.850  Viettel  Sim cho đại gia Nữ Mệnh Hỏa
Điểm 9/10
28.000.000
CSD   097.464.5666  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 25.000.000
CSD   0983.544.666  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
22.000.000
CSD   0971.94.95.96  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 20.000.000
BDC   0966.779.179  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 20.000.000
BDC   0967.062.062  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 20.000.000
BDC   0972.1368.99  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Mộc
Điểm 9/10
20.000.000
BDC   09.666.79179.  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 20.000.000
THK   0988.264.264  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Thủy
Điểm 10/10
20.000.000
NDT   097.404.6688  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 20.000.000
SPG   0975.989.998  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thủy
Điểm 9/10
19.000.000
SPG   0961.98.9988  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
19.000.000
TXN   0971.92.93.94  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 18.000.000
CSD   0981.927.666  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Mộc
Điểm 9/10
18.000.000
SPG   0969.789.567  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 18.000.000
SPG   0971.89.9988  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 18.000.000
THK   0977.014.014  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 18.000.000
CSD   0978.411.411  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 16.000.000
CSD   0985.13.8989  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 16.000.000
TTV   0968.074.074  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Hỏa
Điểm 9/10
15.660.000
TTV   0962.13.2345  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 14.460.000
TTV   0978.879.798  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Kim
Điểm 9/10
13.260.000
THK   0981.241.241  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Kim
Điểm 9/10
13.000.000
TXN   09.777.666.18  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 12.100.000
TTV   0986.000808  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Kim
Điểm 10/10
12.060.000
SPG   0971.96.9966  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 12.000.000
BDC   0988.399.179  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Kim
Điểm 9/10
12.000.000
THK   0962.98.1234  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Hỏa
Điểm 9/10
12.000.000
TTV   0965.99.2929  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 10.860.000
NDT   0961.159.169  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 10.400.000
CSD   09.666699.70  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 10.000.000
SPG   0971.99.1987  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 10.000.000
SPG   0971.88.1995  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 10.000.000
SPG   0961.97.7799  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 10.000.000
TTV   097.678.5252  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9/10
9.660.000
TTV   098.252.0909  Viettel  Phong Thuỷ Tốt N&N Mệnh Hỏa
Điểm 9/10
9.660.000
TTV   0989.41.6969  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 9.660.000
TTV   0983.61.1998  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Mộc
Điểm 9/10
9.660.000
TCS   098.66.33.444  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 9.000.000
SPG   0989.71.8998  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 9.000.000
SPG   0963.01.1986  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
9.000.000
SPG   0988.56.1997  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Mộc
Điểm 9/10
9.000.000
BDC   0971.478.579  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 9.000.000
BDC   0968.98.86.79  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 9.000.000
BDC   096.1368.279  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
9.000.000
BDC   0986.791.799  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thủy
Điểm 9/10
9.000.000
BDC   0982.329.399  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Mộc
Điểm 9/10
9.000.000
BDC   0973.129.199  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 9.000.000
BDC   0989.688.279  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 9.000.000
TXN   0981.55.57.59  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Mộc
Điểm 9/10
8.500.000
TTV   0972.8888.65  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 8.460.000
TTV   0968.338.979  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Mộc
Điểm 9/10
8.460.000
TTV   0961.79.56.79  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 8.460.000
TTV   0968.587.333  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 8.460.000
TTV   0978.99.4747  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Kim
Điểm 9/10
8.460.000
TTV   0979.08.5252  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 8.460.000
SPG   0973.61.8989  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 8.000.000
SPG   0962.77.1997  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 8.000.000
SPG   097.186.7799  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Kim
Điểm 9/10
8.000.000
SPG   0961.58.7799  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 8.000.000
SPG   0961.52.7799  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 8.000.000
SPG   096.151.7799  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 8.000.000
SPG   096.131.7799  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 8.000.000
SPG   0961.30.7799  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 8.000.000
SPG   0961.27.7799  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 8.000.000
SPG   096.112.7799  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 8.000.000
BDC   0971.829.899  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Mộc
Điểm 9/10
8.000.000
THK   097.6286.456  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 8.000.000
SNS   097.339.1986  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 7.900.000
SNS   097.243.1986  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thủy
Điểm 10/10
7.500.000
TXN   0978.76.74.72  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 7.300.000
TXN   0979.77.75.73  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 7.300.000
Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    Trang tiếp   Trang cuối   
TIN TỨC NNG

MobiFone được cấp thêm thuê bao 10 số 0901xxxxxx, 0931xxxxxx
TTCN – Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng cho biết, Bộ TT&TT đã đồng ý cấp thêm dải số 1 cho 2 đầu số 090 và 093 cho MobiFone. Như vậy, MobiFone sẽ có thêm 2 triệu số 10 số là 0901 và 0931. Chi tiết

Bài viết nhiều người đọc
Hỗ Trợ Trực Tuyến
HÀ NỘI
0982.850.850
TP.HCM
0911.99.0000
Tư vấn Phong Thủy
TÌM KIẾM nâng cao
 SIM PHONG THỦY CHỌN LỌC
---o0o----
Lộc phát tài vĩnh cửu
0982.850.850 
Vĩnh cửu
Lộc Phát Tài
Giá 26,8tr

............
GIẢM GIÁ TRONG NGÀY

0705.386.386 | 22 tr

07768 76888 | 5.5 tr

0787 356 888 | 6,6 tr


---o0o----
CHỌN LỌC SIM HỢP TUỔI
Sim Phong Thủy giá Rẻ
đã được phân tích kỹ lưỡng
rất tốt cho người sử dụng.
Giá chỉ áp dụng cho dịp KM
----o0o----

Sim Số Đẹp Viettel
0789.190.999  | 8.900.000
Giá áp dụng đến hết 16h hôm nay
Sim hợp tuổi
Xem Phong Thủy: 10/10

----o0o----
Sim Số Đẹp Viettel
0915.139.083  | 1,2tr
Sim hợp Mạng KIM


----o0o----

Sim Số Đẹp Viettel
0368.570.570  | 6,8tr 
Sim hợp Mạng Thủy

----o0o----

---------------
Sảnh rồng Mobi
0777 3456 89 | 4.5 triệu
Sim hợp Tuổi

Mobifone
KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT 10/10
0705.386.386 -> 15,4tr
0787.356.888 ->5,3tr
07768.7.6888 ->5,6tr
0789.190.999 ->8,6tr
0777.345689 ->2,52tr
0705.566.568 ->1,05tr
0706.55.68.79 ->770k

-------------------
Quý khách muốn Sở hữu
Sim Số Đẹp hợp Mệnh?
hãy Nhắn tin theo cú pháp
Họ tên, ngày, tháng năm sinh (DL), giới tính
Gửi tới: 0982.850.850
----------
CÁC LOẠI SIM 10 SỐ ĐẸP
Sim Số Đẹp đuôi: 6688
Số Đẹp đuôi: 6868
Sim Số đuôi 1368
Số đẹp 6886
Sim đẹp đuôi 8668
Sim số đuôi 6668
Số Sim đuôi 8886
Sim số đẹp 8866
Sim Thần Tài 7979
Số Thần Tài 7799
THƯƠNG HIỆU DOANH NGHIỆP

Tổng số sim: 125.492 sim

Đang online: 10 khách

Hôm nay :2732 Lượt truy cập

Tổng truy cập:11,065,901


TRUNG TÂM SIM PHONG THỦY VIỆT NAM

Địa chỉ giao dịch
- 630/68 Đường Láng, Phường Láng Hạ, Hà Nội
- Chung cư Quân Đội (K26) 468 Phan Văn Trị , P.7, QGò Vấp, Tp.HCM
- Email: simhoptuoi@gmail.com
Điện thoại liên hệ:

Hà Nội 0982.850.850
TP. HCM:0911.99.0000

Kiến thức Phong Thủy trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Khi áp dụng cần tuyệt đối tuân thủ theo hướng dẫn của Chuyên gia.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào do tự ý áp dụng theo các thông tin trên một cách bừa bãi.