Chọn sim đẹp theo đầu số di động


Danh sch mạng
Mã sim Số thuê bao Nhà cung cấp Phân loại Phong thủy Giá bán
SNS   093.245.7979  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 25.000.000
SNS   0934.78.0000  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 22.000.000
SNS   0901112000  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 20.000.000
SNS   09.3478.4567  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 13.000.000
SNS   0931446886  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thủy
Điểm 10/10
10.700.000
SNS   0931466886  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
10.000.000
SNS   0931476886  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 10.000.000
SNS   0931496886  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Mộc
Điểm 9/10
10.000.000
SNS   0934.78.7799  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Kim
Điểm 9/10
8.100.000
SNS   0935.800808  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Thủy
Điểm 9/10
8.000.000
SNS   09.3478.3479  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Mộc
Điểm 9/10
7.900.000
SNS   0935.22.9292  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 6.000.000
SNS   09.08.01.1976  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thủy
Điểm 9/10
5.900.000
SNS   0901408777  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9/10
5.000.000
SNS   0901428777  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Hỏa
Điểm 9/10
5.000.000
SNS   090.267.1998  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
5.000.000
SNS   0909.4.6.1992  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 5.000.000
SNS   0934.78.75.78  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Thủy
Điểm 10/10
4.100.000
SNS   09.05.01.1970  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.900.000
SNS   090.26.1.1981  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Hỏa
Điểm 9.5/10
3.900.000
SNS   0938.77.1996  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
3.900.000
SNS   0931.26.2004  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.700.000
SNS   0931.26.2010  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.700.000
SNS   0931.26.2013  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.700.000
SNS   0931.26.2014  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.700.000
SNS   0931.26.2015  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.700.000
SNS   0931.26.2016  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.700.000
SNS   0931.26.2019  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.700.000
SNS   0903.87.1998  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Mộc
Điểm 9/10
3.500.000
SNS   093.275.2007  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.500.000
SNS   0931.26.2005  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.500.000
SNS   0933.57.2000  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.500.000
SNS   0935.80.0080  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.200.000
SNS   0903.34.1993  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.100.000
SNS   0906.35.1997  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.100.000
SNS   0908.37.1995  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
3.100.000
SNS   0908.65.1995  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.100.000
SNS   0908.71.1995  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thủy
Điểm 10/10
3.100.000
SNS   0932.55.1010  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.100.000
SNS   09.02.04.01.05  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.000.000
SNS   09.02.05.01.03  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.000.000
SNS   09.02.05.03.02  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.000.000
SNS   09.02.06.07.03  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.000.000
SNS   09.02.07.05.01  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.000.000
SNS   09.02.08.01.02  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Mộc
Điểm 9/10
3.000.000
SNS   09.02.08.05.01  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt N&N Mệnh Thủy
Điểm 9/10
3.000.000
SNS   09.02.08.05.03  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt N&N Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
3.000.000
SNS   09.04.05.02.04  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.000.000
SNS   09.04.08.01.05  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt N&N Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
3.000.000
SNS   09.04.08.01.07  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Hỏa
Điểm 10/10
3.000.000
SNS   09.06.05.01.03  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.000.000
SNS   09.06.05.01.04  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.000.000
SNS   09.06.05.01.08  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Hỏa
Điểm 10/10
3.000.000
SNS   09.06.05.07.01  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.000.000
SNS   09.06.09.05.02  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.000.000
SNS   0933.47.1995  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.000.000
SNS   0937.95.1993  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.000.000
SNS   0938.41.1996  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.000.000
SNS   0903.4.8.1992  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Hỏa
Điểm 9/10
2.900.000
SNS   0904.3.8.1992  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Hỏa
Điểm 9/10
2.900.000
SNS   0933.56.1994  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 2.800.000
SNS   0937.29.1994  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 2.800.000
SNS   0937.45.1994  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 2.800.000
SNS   0934.2.6.1998  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
2.700.000
SNS   0934.45.1997  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 2.700.000
SNS   0934.766.000  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 2.600.000
SNS   0905.9.4.1985  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 2.500.000
SNS   0931.26.1971  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 2.500.000
SNS   0933.42.1996  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 2.500.000
SNS   0937.45.1992  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 2.500.000
SNS   0937.49.1998  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
2.500.000
SNS   0937.59.1996  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 2.500.000
SNS   0937.64.1993  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 2.500.000
SNS   0937.64.1995  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 2.500.000
SNS   0937.92.1995  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 2.500.000
SNS   0938.49.1992  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Mộc
Điểm 9/10
2.500.000
SNS   0935.80.0979  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 2.200.000
SNS   09.02.04.06.03  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 2.000.000
SNS   09.04.06.07.02  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 2.000.000
SNS   0931.26.1975  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 2.000.000
SNS   0903.65.2004  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 1.900.000
SNS   0906.85.2008  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Mộc
Điểm 10/10
1.900.000
SNS   0908.54.2007  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9/10
1.900.000
SNS   0908.73.2004  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 1.900.000
SNS   0908.75.2006  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Hỏa
Điểm 9.5/10
1.900.000
SNS   093.242.1717  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 1.900.000
SNS   093.2369.357  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 1.800.000
SNS   0932.45.1188  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt N&N Mệnh Thủy
Điểm 9/10
1.800.000
SNS   0935.80.0077  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Kim
Điểm 10/10
1.800.000
SNS   0937.68.2008  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9/10
1.800.000
SNS   0908.74.2003  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 1.600.000
SNS   0908.97.2003  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt N&N Mệnh Mộc
Điểm 10/10
1.600.000
SNS   093.235.7982  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 1.600.000
SNS   0932.37.8855  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 1.600.000
SNS   0934.2.6.1984  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Mộc
Điểm 9.5/10
1.600.000
SNS   0934.78.1379  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
1.600.000
SNS   09324.55522  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 1.500.000
SNS   0905.766.722  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 1.500.000
SNS   0905.766.733  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 1.500.000
SNS   093.236.7978  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Mộc
Điểm 9/10
1.500.000
Page :   1  2  3    Trang tiếp   Trang cuối   
TIN TỨC NNG

MobiFone được cấp thêm thuê bao 10 số 0901xxxxxx, 0931xxxxxx
TTCN – Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng cho biết, Bộ TT&TT đã đồng ý cấp thêm dải số 1 cho 2 đầu số 090 và 093 cho MobiFone. Như vậy, MobiFone sẽ có thêm 2 triệu số 10 số là 0901 và 0931. Chi tiết

Bài viết nhiều người đọc
Hỗ Trợ Trực Tuyến
HÀ NỘI
0982.850.850
TP.HCM
0705.386.386
Tư vấn Phong Thủy
0368.570.570
TÌM KIẾM nâng cao
 SIM PHONG THỦY CHỌN LỌC
---o0o----
Lộc phát tài vĩnh cửu
0982.850.850 
Vĩnh cửu
Lộc Phát Tài
Giá 26,8tr

............
GIẢM GIÁ TRONG NGÀY

0705.386.386 | 22 tr

07768 76888 | 5.5 tr

0787 356 888 | 6,6 tr


---o0o----
CHỌN LỌC SIM HỢP TUỔI
Sim Phong Thủy giá Rẻ
đã được phân tích kỹ lưỡng
rất tốt cho người sử dụng.
Giá chỉ áp dụng cho dịp KM
----o0o----

Sim Số Đẹp Viettel
0789.190.999  | 8.600.000
Giá áp dụng đến hết 16h hôm nay
Sim hợp tuổi
Xem Phong Thủy: 10/10

----o0o----
Sim Số Đẹp Viettel
0915.139.083  | 1,2tr
Sim hợp Mạng KIM


----o0o----

Sim Số Đẹp Viettel
0368.570.570  | 6,8tr 
Sim hợp Mạng Thủy

----o0o----

---------------
Sảnh rồng Mobi
0705.566.568 | 1.05 triệu
Sim hợp Tuổi

Mobifone
KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT 10/5

0787.356.888 ->5,3tr
07768.7.6888 ->5,6tr
0789.190.999 ->8,6tr
0705.566.568 ->1,05tr
0706.55.68.79 ->770k

-------------------
Quý khách muốn Sở hữu
Sim Số Đẹp hợp Mệnh?
hãy Nhắn tin theo cú pháp
Họ tên, ngày, tháng năm sinh (DL), giới tính
Gửi tới: 0927.785.785
----------
CÁC LOẠI SIM 10 SỐ ĐẸP
Sim Số Đẹp đuôi: 6688
Số Đẹp đuôi: 6868
Sim Số đuôi 1368
Số đẹp 6886
Sim đẹp đuôi 8668
Sim số đuôi 6668
Số Sim đuôi 8886
Sim số đẹp 8866
Sim Thần Tài 7979
Số Thần Tài 7799
THƯƠNG HIỆU DOANH NGHIỆP

Tổng số sim: 283.955 sim

Đang online: 9 khách

Hôm nay :3523 Lượt truy cập

Tổng truy cập:12,856,324


TRUNG TÂM SIM PHONG THỦY VIỆT NAM

Địa chỉ giao dịch
- 630/68 Đường Láng, Phường Láng Hạ, Hà Nội
- Chung cư Quân Đội (K26) 468 Phan Văn Trị , P.7, QGò Vấp, Tp.HCM
- Email: simhoptuoi@gmail.com
Điện thoại liên hệ:

Hà Nội 0982.850.850
TP. HCM0368.570.570

Kiến thức Phong Thủy trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Khi áp dụng cần tuyệt đối tuân thủ theo hướng dẫn của Chuyên gia.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào do tự ý áp dụng theo các thông tin trên một cách bừa bãi.