Chọn sim đẹp theo đầu số di động


Danh sch mạng
Mã sim Số thuê bao Nhà cung cấp Phân loại Phong thủy Giá bán
SDTV   0938.777.777  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Mộc
Điểm 9/10
2.147.483.647
TTV   093.99999.52  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 89.000.000
SDVMS   0939.53.5678  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 50.000.000
SDVMS   09.012.88886  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 39.000.000
SDVMS   0931.09.4444  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 35.000.000
SDVMS   0939.83.0000  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Kim
Điểm 9/10
30.000.000
BDC   0909.261.777  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 30.000.000
SDVMS   0907.52.6688  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9/10
29.000.000
SDVMS   0907.14.0000  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 22.000.000
TTV   0939292777  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 21.660.000
SDVMS   0939.55.1368  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thủy
Điểm 10/10
20.000.000
SDVMS   0907.686.222  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Thủy
Điểm 9/10
18.000.000
THK   093.8642.999  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
18.000.000
SDVMS   090.7986.222  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Hỏa
Điểm 9/10
16.000.000
SDVMS   0907.18.8118  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt N&N Mệnh Thổ
Điểm 9/10
15.000.000
SDVMS   0932.898.868  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 15.000.000
KQT   0906.52.2345  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 14.500.000
SPG   0931.866.777  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Mộc
Điểm 9/10
14.000.000
SDVMS   09.0707.2525  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 13.000.000
SDVMS   0931.077778  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Thủy
Điểm 10/10
13.000.000
SDVMS   0907.681.686  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
12.000.000
SDVMS   0907.634.666  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 12.000.000
SDVMS   0932.86.36.36  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Mộc
Điểm 9.5/10
12.000.000
SDVMS   0939.883.686  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 12.000.000
TXN   0938881113  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thủy
Điểm 9/10
11.000.000
TXN   0938.828.878  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 11.000.000
TXN   0906665550  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 11.000.000
SDVMS   0939.78.0123  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thủy
Điểm 9/10
11.000.000
SDVMS   093.999.33.55  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 11.000.000
TTV   093.22.00007  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 10.860.000
SDVMS   0907.168.178  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 10.000.000
SDVMS   0901.06.07.09  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 10.000.000
SDVMS   0939.12.7799  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 10.000.000
SDVMS   0907.15.1234  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 10.000.000
SDVMS   0932.968.988  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Mộc
Điểm 9/10
10.000.000
SPG   0931.870.666  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Mộc
Điểm 9.5/10
10.000.000
SPG   0931.871.666  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 10.000.000
SPG   0931.872.666  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 10.000.000
SPG   0931.873.666  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thủy
Điểm 10/10
10.000.000
TXN   0909.79.33.97  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 9.900.000
TXN   0909.168.365  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 9.900.000
TXN   0903.186.866  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 9.900.000
TXN   0901467890  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Hỏa
Điểm 9/10
9.900.000
TXN   090.1357.379  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 9.900.000
SDVMS   0932.98.1234  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thủy
Điểm 9/10
9.500.000
SDVMS   0907.821.777  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 9.500.000
SDVMS   0901.228.288  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 9.500.000
SDVMS   0931.079.089  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Mộc
Điểm 9.5/10
9.000.000
SDVMS   0907.42.89.89  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Kim
Điểm 9.5/10
9.000.000
SDVMS   0907.92.8866  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 9.000.000
SDVMS   0907.4444.64  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 9.000.000
SDVMS   0939.7.9.1981  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Kim
Điểm 9.5/10
9.000.000
SDVMS   0931.088.588  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 9.000.000
SDVMS   0932.899.599  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Kim
Điểm 9/10
9.000.000
SDVMS   0939.7.9.2000  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 9.000.000
BDC   0906.278.779  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 9.000.000
BDC   0936.79.12.79  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 9.000.000
TXN   0938.367890  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 8.800.000
TXN   0938.367.555  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
8.800.000
TXN   0938.24.8688  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Kim
Điểm 9.5/10
8.800.000
TXN   0938.10.8868  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt N&N Mệnh Thổ
Điểm 9/10
8.800.000
TXN   0938.018.555  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Hỏa
Điểm 9/10
8.800.000
TXN   0937.80.83.89  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 8.800.000
TXN   0932.198.555  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 8.800.000
TXN   0931.89.81.89  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Kim
Điểm 9.5/10
8.800.000
TXN   0931467890  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 8.800.000
TXN   0909.86.80.86  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Mộc
Điểm 9/10
8.800.000
TXN   0909791668  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 8.800.000
TXN   0909.44.6686  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 8.800.000
TXN   09.09.099.352  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 8.800.000
TXN   09.09.09.92.58  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
8.800.000
TXN   09.09.09.8552  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 8.800.000
TXN   09.09.09.6993  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 8.800.000
TXN   09.09.09.43.49  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 8.800.000
TXN   09.09.09.43.47  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 8.800.000
TXN   09.09.09.41.49  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 8.800.000
TXN   09.09.09.34.90  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 8.800.000
TXN   09.09.09.2486  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 8.800.000
TXN   09.09.09.24.07  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 8.800.000
TXN   09.09.09.1663  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 8.800.000
TXN   0909.09.10.13  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 8.800.000
TXN   0907.939.959  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 8.800.000
TXN   0906.626.929  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 8.800.000
TXN   0903.86.61.68  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 8.800.000
TXN   0903.39.6866  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 8.800.000
TXN   0902.909.949  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 8.800.000
TXN   0902.789.345  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 8.800.000
TXN   090.1111.321  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 8.800.000
SDVMS   0939.410.666  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 8.500.000
TTV   0909.70.4747  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 8.460.000
TTV   0939.89.39.59  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Kim
Điểm 9/10
8.460.000
TTV   0901.22.8383  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 8.460.000
SDVMS   0932.922.933  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 8.000.000
SDVMS   0932.81.83.88  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 8.000.000
SDVMS   0939.386.986  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 8.000.000
SDVMS   0931.0000.44  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 8.000.000
SDVMS   0.939.919.688  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Mộc
Điểm 9/10
8.000.000
SPG   093.186.2777  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 8.000.000
SPG   0931.863.777  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
8.000.000
SPG   093.186.5777  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 8.000.000
Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    Trang tiếp   Trang cuối   
TIN TỨC NNG

MobiFone được cấp thêm thuê bao 10 số 0901xxxxxx, 0931xxxxxx
TTCN – Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng cho biết, Bộ TT&TT đã đồng ý cấp thêm dải số 1 cho 2 đầu số 090 và 093 cho MobiFone. Như vậy, MobiFone sẽ có thêm 2 triệu số 10 số là 0901 và 0931. Chi tiết

Bài viết nhiều người đọc
Hỗ Trợ Trực Tuyến
HÀ NỘI
0982.850.850
TP.HCM
0911.99.0000
Tư vấn Phong Thủy
TÌM KIẾM nâng cao
 SIM PHONG THỦY CHỌN LỌC
---o0o----
Lộc phát tài vĩnh cửu
0982.850.850 
Vĩnh cửu
Lộc Phát Tài
Giá 26,8tr

............
GIẢM GIÁ TRONG NGÀY

0705.386.386 | 22 tr

07768 76888 | 5.5 tr

0787 356 888 | 6,6 tr


---o0o----
CHỌN LỌC SIM HỢP TUỔI
Sim Phong Thủy giá Rẻ
đã được phân tích kỹ lưỡng
rất tốt cho người sử dụng.
Giá chỉ áp dụng cho dịp KM
----o0o----

Sim Số Đẹp Viettel
0789.190.999  | 8.900.000
Giá áp dụng đến hết 16h hôm nay
Sim hợp tuổi
Xem Phong Thủy: 10/10

----o0o----
Sim Số Đẹp Viettel
0915.139.083  | 1,2tr
Sim hợp Mạng KIM


----o0o----

Sim Số Đẹp Viettel
0368.570.570  | 6,8tr 
Sim hợp Mạng Thủy

----o0o----

---------------
Sảnh rồng Mobi
0777 3456 89 | 4.5 triệu
Sim hợp Tuổi

Mobifone
KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT 10/10
0705.386.386 -> 15,4tr
0787.356.888 ->5,3tr
07768.7.6888 ->5,6tr
0789.190.999 ->8,6tr
0777.345689 ->2,52tr
0705.566.568 ->1,05tr
0706.55.68.79 ->770k

-------------------
Quý khách muốn Sở hữu
Sim Số Đẹp hợp Mệnh?
hãy Nhắn tin theo cú pháp
Họ tên, ngày, tháng năm sinh (DL), giới tính
Gửi tới: 0982.850.850
----------
CÁC LOẠI SIM 10 SỐ ĐẸP
Sim Số Đẹp đuôi: 6688
Số Đẹp đuôi: 6868
Sim Số đuôi 1368
Số đẹp 6886
Sim đẹp đuôi 8668
Sim số đuôi 6668
Số Sim đuôi 8886
Sim số đẹp 8866
Sim Thần Tài 7979
Số Thần Tài 7799
THƯƠNG HIỆU DOANH NGHIỆP

Tổng số sim: 125.492 sim

Đang online: 10 khách

Hôm nay :2621 Lượt truy cập

Tổng truy cập:11,065,790


TRUNG TÂM SIM PHONG THỦY VIỆT NAM

Địa chỉ giao dịch
- 630/68 Đường Láng, Phường Láng Hạ, Hà Nội
- Chung cư Quân Đội (K26) 468 Phan Văn Trị , P.7, QGò Vấp, Tp.HCM
- Email: simhoptuoi@gmail.com
Điện thoại liên hệ:

Hà Nội 0982.850.850
TP. HCM:0911.99.0000

Kiến thức Phong Thủy trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Khi áp dụng cần tuyệt đối tuân thủ theo hướng dẫn của Chuyên gia.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào do tự ý áp dụng theo các thông tin trên một cách bừa bãi.