Chọn sim đẹp theo đầu số di động


Sim Hợp Mệnh Thổ
Mã sim Số thuê bao Nhà cung cấp Phân loại Phong thủy Giá bán
TCS   0913.95.8888  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt N&N Mệnh Thổ
Điểm 10/10
390.000.000
TCS   0845.68.68.68  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Thổ
Điểm 10/10
390.000.000
TXN   028.222.77777  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9/10
385.000.000
THSG   0764.86.86.86  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Thổ
Điểm 10/10
350.000.000
BDC   0787.69.69.69  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
300.000.000
SNS   0982.26.26.26  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9/10
256.000.000
THSG   0846.38.38.38  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9/10
250.000.000
THSG   0358.333.666  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
150.000.000
CSD   082.777.5555  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9/10
150.000.000
BDC   0708.71.9999  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
150.000.000
TXN   028.222.79999  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Thổ
Điểm 10/10
148.500.000
SNS   0987.58.6789  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
124.000.000
SNS   0386.15.9999  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
112.000.000
TCS   0815.238888  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9/10
110.000.000
THSG   0382.444.666  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9/10
99.000.000
THSG   0708.279.279  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9/10
99.000.000
THSG   0786.379.379  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
99.000.000
THSG   0794.85.85.85  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Thổ
Điểm 10/10
99.000.000
THSG   0849.73.73.73  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9/10
95.000.000
THSG   0793.48.48.88  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Thổ
Điểm 10/10
95.000.000
TCS   0826.03.8888  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9/10
95.000.000
TCS   0828.50.9999  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
95.000.000
GON   0835.81.81.81  Socodinh  Sim Số Đẹp N&N Mệnh Thổ
Điểm 9/10
95.000.000
GON   0835.81.81.81  Socodinh  Tứ Quý - VIP N&N Mệnh Thổ
Điểm 9/10
95.000.000
GON   0835.81.81.81  Socodinh  Sim Số Đẹp N&N Mệnh Thổ
Điểm 9/10
95.000.000
TCS   0816.57.8888  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Thổ
Điểm 10/10
90.000.000
TTV   0826.09.09.09  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
90.000.000
SHT   0856.17.17.17  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt N&N Mệnh Thổ
Điểm 9/10
70.000.000
TTV   0378.29.29.29  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9/10
68.000.000
SDVMS   0899.03.03.03  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
65.000.000
SNS   03333.80.555  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
63.000.000
SNS   03333.08.555  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
63.000.000
SDVMS   0899.01.2222  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9/10
55.000.000
TTV   091.99999.48  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
52.000.000
SHT   0846.444.777  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9/10
50.000.000
SNS   0819.886.999  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
48.000.000
THSG   0348.378.378  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9/10
45.000.000
SDVMS   0702.8888.99  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Thổ
Điểm 10/10
45.000.000
SDVMS   0706.968.968  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
45.000.000
SDVMS   0899.67.3333  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
45.000.000
SDVMS   0899.05.3333  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
45.000.000
TCS   0819.03.6789  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
40.000.000
SHT   0843.111.333  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
40.000.000
SHT   0814.97.6789  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Thổ
Điểm 10/10
39.000.000
SPG   0816.567.567  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
38.000.000
KQT   0816.77.6789  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Thổ
Điểm 10/10
36.800.000
CSD   096.787.3999  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
36.000.000
CSD   094.3344.888  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9/10
36.000.000
THSG   0763.50.6789  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
35.000.000
SDVMS   0899.666663  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
35.000.000
SDVMS   0899.6666.89  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
35.000.000
SDVMS   0899.01.0000  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
35.000.000
SHT   0847.20.6789  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9/10
35.000.000
CSD   0919.987.987  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
35.000.000
TTV   0386.9999.68  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
34.000.000
TTV   0389.000007  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt N&N Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
32.000.000
SDVMS   0899.068.999  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
30.000.000
SDVMS   0899.665.888  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt N&N Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
30.000.000
SDVMS   0899.663.666  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
30.000.000
SHT   0845.885.885  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Thổ
Điểm 10/10
30.000.000
THSG   0785.47.3333  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt N&N Mệnh Thổ
Điểm 9/10
29.000.000
SDVMS   0907.52.6688  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9/10
29.000.000
SDVMS   0702.989.888  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Thổ
Điểm 10/10
29.000.000
SNS   0825.368.999  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
27.800.000
SNS   0816.368.999  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
27.800.000
SNS   0818.161.666  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
27.500.000
CSD   084.254.5555  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9/10
26.000.000
SHT   0889.56.7879  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
25.300.000
THSG   0785.43.2222  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9/10
25.000.000
THSG   0822.112.999  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
25.000.000
SDVMS   07.88888.255  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Thổ
Điểm 10/10
25.000.000
SDVMS   0899.009.888  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Thổ
Điểm 10/10
25.000.000
SDVMS   0899.006.999  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
25.000.000
SDVMS   0899.669.668  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
25.000.000
SDVMS   0899.077.999  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
25.000.000
SDVMS   0899.656.888  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt N&N Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
25.000.000
SDVMS   0899.662.999  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
25.000.000
SDVMS   0899.683.888  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
25.000.000
SDVMS   0899.05.1111  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
25.000.000
SDVMS   0899.67.1111  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
25.000.000
TTV   0779.198.198  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
25.000.000
SNS   0886.368.668  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
25.000.000
SNS   0812.616.999  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
24.000.000
SNS   0348.369.369  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
23.000.000
SNS   0858.44.6789  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Thổ
Điểm 10/10
23.000.000
TTV   0777.698.698  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
22.860.000
SDVMS   0786.838.999  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
22.000.000
SDVMS   07.82.86.1111  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
22.000.000
SDVMS   0762.888866  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Thổ
Điểm 10/10
22.000.000
CSD   0983.544.666  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
22.000.000
SDVMS   07.88888.112  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9/10
20.000.000
SDVMS   0704.868.666  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt N&N Mệnh Thổ
Điểm 9/10
20.000.000
SDVMS   0899.68.67.68  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
20.000.000
SDVMS   0898.005.005  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9/10
20.000.000
BDC   0856.535.999  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
20.000.000
SNS   0365.688.555  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
20.000.000
SNS   0818.223.999  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
20.000.000
GON   0928.596.596  Vietnamobile  Sim Số Đẹp Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
19.500.000
GON   0928.596.596  Vietnamobile  Tứ Quý - VIP Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
19.500.000
GON   0928.596.596  Vietnamobile  Sim Số Đẹp Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
19.500.000
Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    Trang tiếp   Trang cuối   
TIN TỨC NNG

MobiFone được cấp thêm thuê bao 10 số 0901xxxxxx, 0931xxxxxx
TTCN – Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng cho biết, Bộ TT&TT đã đồng ý cấp thêm dải số 1 cho 2 đầu số 090 và 093 cho MobiFone. Như vậy, MobiFone sẽ có thêm 2 triệu số 10 số là 0901 và 0931. Chi tiết

Bài viết nhiều người đọc
Hỗ Trợ Trực Tuyến
HÀ NỘI
0982.850.850
TP.HCM
0911.99.0000
Tư vấn Phong Thủy
TÌM KIẾM nâng cao
 SIM PHONG THỦY CHỌN LỌC
---o0o----
Lộc phát tài vĩnh cửu
0982.850.850 
Vĩnh cửu
Lộc Phát Tài
Giá 26,8tr

............
GIẢM GIÁ TRONG NGÀY

0705.386.386 | 22 tr

07768 76888 | 5.5 tr

0787 356 888 | 6,6 tr


---o0o----
CHỌN LỌC SIM HỢP TUỔI
Sim Phong Thủy giá Rẻ
đã được phân tích kỹ lưỡng
rất tốt cho người sử dụng.
Giá chỉ áp dụng cho dịp KM
----o0o----

Sim Số Đẹp Viettel
0789.190.999  | 8.900.000
Giá áp dụng đến hết 16h hôm nay
Sim hợp tuổi
Xem Phong Thủy: 10/10

----o0o----
Sim Số Đẹp Viettel
0915.139.083  | 1,2tr
Sim hợp Mạng KIM


----o0o----

Sim Số Đẹp Viettel
0368.570.570  | 6,8tr 
Sim hợp Mạng Thủy

----o0o----

---------------
Sảnh rồng Mobi
0777 3456 89 | 4.5 triệu
Sim hợp Tuổi

Mobifone
KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT 10/10
0705.386.386 -> 15,4tr
0787.356.888 ->5,3tr
07768.7.6888 ->5,6tr
0789.190.999 ->8,6tr
0777.345689 ->2,52tr
0705.566.568 ->1,05tr
0706.55.68.79 ->770k

-------------------
Quý khách muốn Sở hữu
Sim Số Đẹp hợp Mệnh?
hãy Nhắn tin theo cú pháp
Họ tên, ngày, tháng năm sinh (DL), giới tính
Gửi tới: 0982.850.850
----------
CÁC LOẠI SIM 10 SỐ ĐẸP
Sim Số Đẹp đuôi: 6688
Số Đẹp đuôi: 6868
Sim Số đuôi 1368
Số đẹp 6886
Sim đẹp đuôi 8668
Sim số đuôi 6668
Số Sim đuôi 8886
Sim số đẹp 8866
Sim Thần Tài 7979
Số Thần Tài 7799
THƯƠNG HIỆU DOANH NGHIỆP

Tổng số sim: 125.492 sim

Đang online: 8 khách

Hôm nay :68 Lượt truy cập

Tổng truy cập:10,890,205


TRUNG TÂM SIM PHONG THỦY VIỆT NAM

Địa chỉ giao dịch
- 630/68 Đường Láng, Phường Láng Hạ, Hà Nội
- Chung cư Quân Đội (K26) 468 Phan Văn Trị , P.7, QGò Vấp, Tp.HCM
- Email: simhoptuoi@gmail.com
Điện thoại liên hệ:

Hà Nội 0982.850.850
TP. HCM:0911.99.0000

Kiến thức Phong Thủy trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Khi áp dụng cần tuyệt đối tuân thủ theo hướng dẫn của Chuyên gia.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào do tự ý áp dụng theo các thông tin trên một cách bừa bãi.