Chọn sim đẹp theo đầu số di động


Phong Thuỷ Tốt
Mã sim Số thuê bao Nhà cung cấp Phân loại Phong thủy Giá bán
SDTV   0913.699.999  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 2.147.483.647
SDTV   0938.777.777  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Mộc
Điểm 9/10
2.147.483.647
SDTV   0978.555.555  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Mộc
Điểm 9/10
1.999.999.999
SDTV   0968.188.888  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Kim
Điểm 9/10
1.500.000.000
SHT   0812.345.789  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 1.200.300.000
SDTV   0947.555.555  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 1.200.000.000
TXN   028.222.88888  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Kim
Điểm 9.5/10
976.800.000
SPG   0375.888.888  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Kim
Điểm 9/10
900.000.000
SDTV   0879.777.777  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 850.000.000
SHT   082.55.99999  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thủy
Điểm 9/10
800.000.000
SDTV   0913.444.444  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 750.000.000
SDTV   091.76.77777  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 739.000.000
SHT   082.67.88888  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Kim
Điểm 9/10
700.000.000
SDTV   0942.099.999  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 699.000.000
SDTV   091.72.77777  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 699.000.000
THSG   0398.39.39.39  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Kim
Điểm 9.5/10
600.000.000
SDTV   091.99.33333  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 559.000.000
SDTV   097.21.77777  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 555.000.000
SDTV   0966.377777  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 555.000.000
SDTV   094.33.77777  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 555.000.000
SDTV   091.37.55555  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 555.000.000
SPG   0963.58.58.58  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 500.000.000
BDC   0816.89.89.89  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 500.000.000
TXN   028.222.66666  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt N&N Mệnh Mộc
Điểm 9.5/10
495.000.000
TCS   0912.789.789  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 450.000.000
TXN   028.2222.6666  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Thủy
Điểm 9/10
440.000.000
SDTV   098.94.55555  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 415.000.000
TCS   0912343434  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 400.000.000
SDTV   0944.377777  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 399.000.000
THSG   0784.68.68.68  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 390.000.000
TCS   0913.95.8888  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt N&N Mệnh Thổ
Điểm 10/10
390.000.000
TCS   0845.68.68.68  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Thổ
Điểm 10/10
390.000.000
SNS   0888.26.26.26  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 389.000.000
TXN   028.222.77777  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9/10
385.000.000
SNS   0911.26.26.26  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 356.000.000
THSG   0786.39.39.39  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 350.000.000
THSG   0764.86.86.86  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Thổ
Điểm 10/10
350.000.000
SDTV   094.20.55555  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 350.000.000
SDTV   096.24.55555  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 350.000.000
SDTV   0947.055555  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 335.000.000
SDTV   094.91.55555  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 335.000.000
TCS   0824686868  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Kim
Điểm 9.5/10
300.000.000
TCS   0844.666.888  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Thủy
Điểm 10/10
300.000.000
BDC   0787.69.69.69  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
300.000.000
BDC   0792.888.999  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Hỏa
Điểm 10/10
300.000.000
BDC   09.456789.89  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt N&N Mệnh Thủy
Điểm 9/10
300.000.000
BDC   0775.89.89.89  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 300.000.000
BDC   0708.69.69.69  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 300.000.000
BDC   0706.89.89.89  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt N&N Mệnh Kim
Điểm 9/10
300.000.000
SNS   0369.588888  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Kim
Điểm 9/10
300.000.000
SNS   032.87.99999  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thủy
Điểm 9/10
300.000.000
SHT   0911.07.07.07  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 299.000.000
CSD   097.545.9999  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 290.000.000
KQT   0388.777.888  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Kim
Điểm 9/10
259.000.000
SNS   0982.26.26.26  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9/10
256.000.000
THSG   0846.38.38.38  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9/10
250.000.000
TXN   08880.16666  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thủy
Điểm 10/10
200.000.000
TCS   08.98.98.68.68  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 200.000.000
BDC   0777.31.9999  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 200.000.000
THSG   0847.38.38.38  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 190.000.000
TCS   0915.96.96.96  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 190.000.000
TXN   028.222.68888  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Mộc
Điểm 9/10
187.000.000
THSG   0852.44.8888  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 180.000.000
THSG   0379.555.777  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 170.000.000
HTB   0976.38.5555  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 168.000.000
HTB   0383.19.8888  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Kim
Điểm 9.5/10
168.000.000
HTB   0393.55.6666  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 168.000.000
HTB   0389.32.9999  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 168.000.000
SHT   084.96.55555  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 160.000.000
TCS   0913.91.7777  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 155.000.000
TCS   0913.91.6789  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 155.000.000
THSG   037.4444.666  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 150.000.000
THSG   0345.222.666  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 150.000.000
THSG   0345.333.666  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 150.000.000
THSG   0358.333.666  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
150.000.000
THSG   0708.29.29.29  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 150.000.000
THSG   0708.27.27.27  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Thủy
Điểm 9/10
150.000.000
THSG   0842.26.26.26  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Mộc
Điểm 10/10
150.000.000
THSG   0815.60.6666  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Hỏa
Điểm 9/10
150.000.000
THSG   084.225.9999  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 150.000.000
THSG   0858.97.8888  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Hỏa
Điểm 10/10
150.000.000
THSG   0858.09.8888  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Mộc
Điểm 9/10
150.000.000
THSG   0842.25.8888  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 150.000.000
THSG   0853.444.888  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 150.000.000
THSG   0786.29.29.29  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Mộc
Điểm 9/10
150.000.000
SDVMS   0765.96.96.96  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 150.000.000
SDVMS   0899.68.3333  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 150.000.000
CSD   082.777.5555  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9/10
150.000.000
SPG   032.70.88888  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 150.000.000
SPG   039.868.6666  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thủy
Điểm 10/10
150.000.000
BDC   0708.71.9999  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
150.000.000
BDC   0817.58.58.58  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 150.000.000
BDC   099.679.6789  Beeline  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 150.000.000
BDC   0993.92.92.92  Beeline  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 150.000.000
NDT   0345.90.9999  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 150.000.000
TXN   028.222.79999  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Thổ
Điểm 10/10
148.500.000
SNS   0886.53.9999  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 148.000.000
SPG   032.989.8888  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Kim
Điểm 9/10
140.000.000
SPG   039.882.8888  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Mộc
Điểm 9/10
140.000.000
SDTV   094.81.44444  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Thủy
Điểm 9/10
135.000.000
Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    Trang tiếp   Trang cuối   
TIN TỨC NNG

MobiFone được cấp thêm thuê bao 10 số 0901xxxxxx, 0931xxxxxx
TTCN – Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng cho biết, Bộ TT&TT đã đồng ý cấp thêm dải số 1 cho 2 đầu số 090 và 093 cho MobiFone. Như vậy, MobiFone sẽ có thêm 2 triệu số 10 số là 0901 và 0931. Chi tiết

Bài viết nhiều người đọc
Hỗ Trợ Trực Tuyến
HÀ NỘI
0835.81.81.81
TP.HCM
099.772.7777
Tư vấn Phong Thủy
0705.386.386
TÌM KIẾM nâng cao
 SIM PHONG THỦY CHỌN LỌC
---o0o----
Lộc phát tài vĩnh cửu
0982.850.850 
Vĩnh cửu
Lộc Phát Tài
Giá 26,8tr

............
GIẢM GIÁ TRONG NGÀY

0812.29.29.29 | 89 tr

0835.81.81.81 | 92 tr

0923.285.285 | 22 tr

0928.596.596 | 18 tr

---o0o----
CHỌN LỌC SIM HỢP TUỔI
Sim Phong Thủy giá Rẻ
đã được phân tích kỹ lưỡng
rất tốt cho người sử dụng.
Giá chỉ áp dụng cho dịp KM
----o0o----

Sim Số Đẹp Viettel
0789.190.999  | 12.100.000
Giá áp dụng đến hết 16h hôm nay
Sim hợp tuổi
Xem Phong Thủy: 10/10

----o0o----
Sim Số Đẹp Viettel
0838.664.664  | 5.500.000 
Sim hợp Mạng Hỏa

----o0o----
Số Đẹp Gmobile
099.772.7777  | 77,7 triệu
Sim hợp Mạng Thủy

----o0o----

Sim Số Đẹp Viettel
0368.570.570  | 6,8tr 
Sim hợp Mạng Thủy

----o0o----

---------------
Sảnh rồng Mobi
0777 3456 89 | 4.5 triệu
Sim hợp Tuổi

-------------------
Quý khách muốn Sở hữu
Sim Số Đẹp hợp Mệnh?
hãy Nhắn tin theo cú pháp
Họ tên, ngày, tháng năm sinh (DL), giới tính
Gửi tới: 0705.386.386
----------
CÁC LOẠI SIM 10 SỐ ĐẸP
Sim Số Đẹp đuôi: 6688
Số Đẹp đuôi: 6868
Sim Số đuôi 1368
Số đẹp 6886
Sim đẹp đuôi 8668
Sim số đuôi 6668
Số Sim đuôi 8886
Sim số đẹp 8866
Sim Thần Tài 7979
Số Thần Tài 7799
THƯƠNG HIỆU DOANH NGHIỆP

Tổng số sim: 125.493 sim

Đang online: 16 khách

Hôm nay :47 Lượt truy cập

Tổng truy cập:9,847,010


TRUNG TÂM SIM PHONG THỦY VIỆT NAM

Địa chỉ giao dịch
- 630/68 Đường Láng, Phường Láng Hạ, Hà Nội
- Chung cư Quân Đội (K26) 468 Phan Văn Trị , P.7, QGò Vấp, Tp.HCM
- Email: simhoptuoi@gmail.com
Điện thoại liên hệ:

Hà Nội : 0835.81.81.81
TP. HCM:099.772.7777

Kiến thức Phong Thủy trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Khi áp dụng cần tuyệt đối tuân thủ theo hướng dẫn của Chuyên gia.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào do tự ý áp dụng theo các thông tin trên một cách bừa bãi.