Chọn sim đẹp theo đầu số di động


Sim Đẹp Taxi
Mã sim Số thuê bao Nhà cung cấp Phân loại Phong thủy Giá bán
DTH   0838.880.880  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9/10
21.000.000
DTH   0839.659.659  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Chưa phân loại 21.000.000
DTH   0839.880.880  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Chưa phân loại 21.000.000
DTH   0842.596.596  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Nam Mệnh Mộc
Điểm 9/10
21.000.000
DTH   0842.778.778  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Nữ Mệnh Thủy
Điểm 10/10
21.000.000
DTH   0843.378.378  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9/10
21.000.000
DTH   0843.386.386  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Nam Mệnh Thủy
Điểm 10/10
21.000.000
DTH   0843.396.396  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
21.000.000
DTH   0843.986.986  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Chưa phân loại 21.000.000
DTH   0843.990.990  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
21.000.000
DTH   0843.991.991  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Chưa phân loại 21.000.000
DTH   0853.311.311  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Nam Mệnh Thủy
Điểm 9.5/10
21.000.000
DTH   0853.322.322  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Chưa phân loại 21.000.000
DTH   0853.328.328  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Nữ Mệnh Thủy
Điểm 9/10
21.000.000
DTH   0853.329.329  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Nam Mệnh Hỏa
Điểm 9/10
21.000.000
DTH   0853.330.330  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Chưa phân loại 21.000.000
DTH   0853.458.458  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Chưa phân loại 21.000.000
DTH   0855.532.532  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Nữ Mệnh Mộc
Điểm 10/10
21.000.000
DTH   0855.534.534  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Nữ Mệnh Thủy
Điểm 9/10
21.000.000
DTH   0855.539.539  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Chưa phân loại 21.000.000
DTH   0855.546.546  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Chưa phân loại 21.000.000
DTH   0855.547.547  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Chưa phân loại 21.000.000
DTH   0855.548.548  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Chưa phân loại 21.000.000
DTH   0855.549.549  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Nữ Mệnh Mộc
Điểm 9/10
21.000.000
DTH   0855.557.557  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Chưa phân loại 21.000.000
DTH   0855.608.608  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Nữ Mệnh Mộc
Điểm 9.5/10
21.000.000
DTH   0855.609.609  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Chưa phân loại 21.000.000
DTH   0856.001.001  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Nam Mệnh Hỏa
Điểm 9/10
21.000.000
DTH   0856.004.004  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
21.000.000
DTH   0856.628.628  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9/10
21.000.000
DTH   0856.629.629  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Chưa phân loại 21.000.000
DTH   0856.660.660  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
21.000.000
DTH   0856.661.661  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Nam Mệnh Hỏa
Điểm 9/10
21.000.000
DTH   0856.662.662  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Chưa phân loại 21.000.000
DTH   0856.663.663  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Nam Mệnh Thủy
Điểm 10/10
21.000.000
DTH   0856.664.664  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
21.000.000
DTH   0856.665.665  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Chưa phân loại 21.000.000
DTH   0856.682.682  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9/10
21.000.000
DTH   0856.687.687  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Chưa phân loại 21.000.000
DTH   0856.758.758  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Nữ Mệnh Thổ
Điểm 10/10
21.000.000
DTH   0856.759.759  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Chưa phân loại 21.000.000
DTH   08.5676.5676  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Nam Mệnh Kim
Điểm 9.5/10
21.000.000
DTH   0856.768.768  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Chưa phân loại 21.000.000
DTH   0856.769.769  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Nam Mệnh Kim
Điểm 9/10
21.000.000
DTH   0856.778.778  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Nữ Mệnh Kim
Điểm 9/10
21.000.000
DTH   0856.785.785  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Nữ Mệnh Thổ
Điểm 10/10
21.000.000
DTH   0857.001.001  Socodinh  Sim Đẹp Taxi N&N Mệnh Mộc
Điểm 9/10
21.000.000
DTH   0857.002.002  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Chưa phân loại 21.000.000
DTH   0857.003.003  Socodinh  Sim Đẹp Taxi N&N Mệnh Thủy
Điểm 9.5/10
21.000.000
DTH   0857.005.005  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Chưa phân loại 21.000.000
DTH   0857.008.008  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Chưa phân loại 21.000.000
DTH   0857.633.633  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Nam Mệnh Hỏa
Điểm 9/10
21.000.000
DTH   0857.660.660  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Nam Mệnh Hỏa
Điểm 9/10
21.000.000
DTH   0857.661.661  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Nam Mệnh Mộc
Điểm 9.5/10
21.000.000
DTH   0857.662.662  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Chưa phân loại 21.000.000
DTH   0857.663.663  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Chưa phân loại 21.000.000
DTH   0857.664.664  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Chưa phân loại 21.000.000
DTH   0857.665.665  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Nam Mệnh Mộc
Điểm 9/10
21.000.000
DTH   0857.796.796  Socodinh  Sim Đẹp Taxi N&N Mệnh Kim
Điểm 9/10
21.000.000
DTH   0857.826.826  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Chưa phân loại 21.000.000
DTH   0857.829.829  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Nữ Mệnh Thủy
Điểm 10/10
21.000.000
DTH   0857.880.880  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Chưa phân loại 21.000.000
DTH   0857.881.881  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Nữ Mệnh Mộc
Điểm 9/10
21.000.000
DTH   0857.884.884  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Chưa phân loại 21.000.000
DTH   0857.918.918  Socodinh  Sim Đẹp Taxi N&N Mệnh Kim
Điểm 9.5/10
21.000.000
DTH   0857.928.928  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Nữ Mệnh Thủy
Điểm 10/10
21.000.000
DTH   0858.518.518  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Nữ Mệnh Thủy
Điểm 10/10
21.000.000
DTH   0858.519.519  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
21.000.000
DTH   0858.536.536  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Nam Mệnh Thủy
Điểm 10/10
21.000.000
DTH   0858.537.537  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9/10
21.000.000
DTH   0858.544.544  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Chưa phân loại 21.000.000
DTH   0858.546.546  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9/10
21.000.000
DTH   0858.548.548  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Chưa phân loại 21.000.000
DTH   0858.628.628  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Chưa phân loại 21.000.000
DTH   0858.629.629  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Chưa phân loại 21.000.000
DTH   0859.326.326  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Nam Mệnh Hỏa
Điểm 9/10
21.000.000
DTH   0859.327.327  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Nữ Mệnh Mộc
Điểm 9.5/10
21.000.000
DTH   0859.328.328  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Chưa phân loại 21.000.000
DTH   0859.329.329  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Chưa phân loại 21.000.000
DTH   0859.330.330  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Chưa phân loại 21.000.000
DTH   0859.331.331  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Chưa phân loại 21.000.000
DTH   0859.344.344  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Nữ Mệnh Hỏa
Điểm 9/10
21.000.000
DTH   0859.346.346  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Chưa phân loại 21.000.000
DTH   0859.347.347  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Chưa phân loại 21.000.000
DTH   0859.348.348  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Chưa phân loại 21.000.000
DTH   0859.349.349  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Nam Mệnh Mộc
Điểm 9/10
21.000.000
DTH   0859.390.390  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Nam Mệnh Mộc
Điểm 9.5/10
21.000.000
DTH   0859.392.392  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Chưa phân loại 21.000.000
DTH   0859.395.395  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Nam Mệnh Kim
Điểm 9.5/10
21.000.000
DTH   0859.396.396  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Nam Mệnh Thủy
Điểm 10/10
21.000.000
DTH   0859.397.397  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Chưa phân loại 21.000.000
DTH   0859.398.398  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Nam Mệnh Mộc
Điểm 9/10
21.000.000
DTH   0859.405.405  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Chưa phân loại 21.000.000
DTH   0859.406.406  Socodinh  Sim Đẹp Taxi N&N Mệnh Thủy
Điểm 9/10
21.000.000
DTH   0859.785.785  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Nữ Mệnh Mộc
Điểm 9/10
21.000.000
DTH   0859.881.881  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Nữ Mệnh Kim
Điểm 9.5/10
21.000.000
DTH   0859.884.884  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Nữ Mệnh Mộc
Điểm 9/10
21.000.000
SPG   0397.858.858  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Chưa phân loại 20.000.000
SPG   0397.828.828  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Chưa phân loại 20.000.000
SPG   0397.818.818  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Chưa phân loại 20.000.000
Page :   Trang đầu     Trang trước   … 8  9  10  11  12  13   14  15  16  17  18  19  20  21  22  23    Trang tiếp   Trang cuối   
TIN TỨC NNG

MobiFone được cấp thêm thuê bao 10 số 0901xxxxxx, 0931xxxxxx
TTCN – Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng cho biết, Bộ TT&TT đã đồng ý cấp thêm dải số 1 cho 2 đầu số 090 và 093 cho MobiFone. Như vậy, MobiFone sẽ có thêm 2 triệu số 10 số là 0901 và 0931. Chi tiết

Bài viết nhiều người đọc
Hỗ Trợ Trực Tuyến
HÀ NỘI
0812.29.29.29
TP.HCM
0835.81.81.81
Tư vấn Phong Thủy
0705.386.386
TÌM KIẾM nâng cao
 SIM PHONG THỦY CHỌN LỌC
---o0o----
Lộc phát tài vĩnh cửu
0977778389 
Vĩnh cửu
Lộc Phát Tài
Giá 12,8tr

............
GIẢM GIÁ TRONG NGÀY

0982.850.850 | 18,5 tr

0962.830.830 | 15,1 tr

09 68888660 |6,8 tr

0949 55 88 59 | 1,2 tr

0888 088685 | 1,6 tr

091441 1618 | 1,2 tr

---o0o----
CHỌN LỌC SIM HỢP TUỔI
Sim Phong Thủy giá Rẻ
đã được phân tích kỹ lưỡng
rất tốt cho người sử dụng.
Giá chỉ áp dụng cho dịp 02/09
----o0o----

Sim Số Đẹp Viettel
0962.830.830  | 13.100.000
Giá áp dụng đến hết 16h hôm nay
Sim hợp Mạng KIM
Xem Phong Thủy: 10/10

----o0o----
Sim Số Đẹp Viettel
0968 888 660 | 6,8 triệu
Sim hợp mệnh Thổ
Xem Phong Thủy10/10

----o0o----
Sim Số Đẹp Viettel
0982.850.850  | 18.500.000 
Sim hợp Mạng Hỏa

----o0o----
Số Đẹp Gmobile
099.772.7777  | 177,7 triệu
Sim hợp Mạng Thủy

----o0o----

Sim Số Đẹp Viettel
097777 8389  | 12,8tr 
Sim hợp Mạng Thủy

----o0o----

---------------
Sảnh rồng Mobi
0777 345689 | 4,5 triệu
Sim hợp Tuổi

-------------------
Quý khách muốn Sở hữu
Sim Số Đẹp hợp Mệnh?
hãy Nhắn tin theo cú pháp
Họ tên, ngày, tháng năm sinh (DL), giới tính
Gửi tới: 0705.386.386
----------
CÁC LOẠI SIM 10 SỐ ĐẸP
Sim Số Đẹp đuôi: 6688
Số Đẹp đuôi: 6868
Sim Số đuôi 1368
Số đẹp 6886
Sim đẹp đuôi 8668
Sim số đuôi 6668
Số Sim đuôi 8886
Sim số đẹp 8866
Sim Thần Tài 7979
Số Thần Tài 7799
THƯƠNG HIỆU DOANH NGHIỆP

Tổng số sim: 847.247 sim

Đang online: 23 khách

Hôm nay :247 Lượt truy cập

Tổng truy cập:8,510,933


TRUNG TÂM SIM PHONG THỦY VIỆT NAM

Địa chỉ giao dịch
- 630/68 Đường Láng, Phường Láng Hạ, Hà Nội
- Chung cư Quân Đội (K26) 468 Phan Văn Trị , P.7, QGò Vấp, Tp.HCM
- Email: simhoptuoi@gmail.com
Điện thoại liên hệ:
Tel: (028) 6673.6666
Hà Nội : 0812.29.29.29
TP. HCM:0835.81.81.81

Kiến thức Phong Thủy trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Khi áp dụng cần tuyệt đối tuân thủ theo hướng dẫn của Chuyên gia.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào do tự ý áp dụng theo các thông tin trên một cách bừa bãi.