Chọn sim đẹp theo đầu số di động


Danh sch mạng
Mã sim Số thuê bao Nhà cung cấp Phân loại Phong thủy Giá bán
SNS   091.19.5.2003  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 4.000.000
SNS   091.19.1.2014  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 4.000.000
SNS   091.19.4.2014  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 4.000.000
SNS   091.19.8.2014  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
4.000.000
SNS   091.19.3.2015  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 4.000.000
SNS   091.19.4.2015  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 4.000.000
SNS   091.19.6.2015  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 4.000.000
SNS   091.19.8.2015  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 4.000.000
SNS   091.19.2.2016  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 4.000.000
SNS   091.19.3.2016  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 4.000.000
SNS   091.19.3.2017  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 4.000.000
SNS   091.19.5.2017  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 4.000.000
SNS   091.19.7.2017  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 4.000.000
SNS   091.19.8.2017  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Mộc
Điểm 10/10
4.000.000
SNS   091.19.5.2018  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 4.000.000
SNS   091.19.4.2019  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 4.000.000
SNS   091.19.5.2019  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 4.000.000
SNS   0919.29.08.86  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 4.000.000
SNS   0911.782.783  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Mộc
Điểm 9.5/10
4.000.000
THSG   0915.74.1368  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Hỏa
Điểm 9/10
3.950.000
SHT   0943.31.3339  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.950.000
HTB   0942.16.2000  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.900.000
HTB   0942.48.2000  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Hỏa
Điểm 10/10
3.900.000
HTB   0941.05.2006  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.900.000
SHT   0918.377.111  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Mộc
Điểm 10/10
3.900.000
SHT   0917.06.3579  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.900.000
SHT   0941.0000.30  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.900.000
SHT   0911.12.8558  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.900.000
SHT   0911.10.8338  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.900.000
SHT   0912.04.5757  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.900.000
SHT   0916.30.5656  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.900.000
SHT   0917.32.5656  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.900.000
SHT   0917.85.5656  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.900.000
SHT   0915.31.1919  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.900.000
SHT   0919.81.1515  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.900.000
SHT   0917.56.9966  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.900.000
SHT   0911.62.3355  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.900.000
SHT   0916.02.1166  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.900.000
SHT   0919.020.030  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.900.000
SHT   0941.368.179  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.900.000
SHT   0918.51.1993  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Mộc
Điểm 9.5/10
3.900.000
SHT   0911.80.1981  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Mộc
Điểm 10/10
3.900.000
SHT   0913.5.66664  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.800.000
SHT   0942.7.11115  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.800.000
SHT   0942.0000.89  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Kim
Điểm 9/10
3.800.000
SHT   091.3333.198  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.800.000
SHT   091.2222.521  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.800.000
SHT   0943.018.789  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt N&N Mệnh Thủy
Điểm 10/10
3.800.000
SHT   0912.86.3553  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thủy
Điểm 9/10
3.800.000
SHT   0918.91.5656  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.800.000
SHT   0911.32.1717  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.800.000
SHT   0946.49.9988  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.800.000
SHT   0915.72.3366  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.800.000
SHT   0917.16.3366  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.800.000
SHT   0911.889.885  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.800.000
SHT   0914.897.986  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.800.000
SHT   0911.073.868  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
3.800.000
SHT   0917.037.868  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt N&N Mệnh Thủy
Điểm 10/10
3.800.000
SHT   0917.13.13.73  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.800.000
SNS   091.19.9.1970  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.800.000
SNS   0943.06.1996  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.800.000
SHT   0947.866.869  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Kim
Điểm 9/10
3.750.000
SHT   0913.687.444  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Mộc
Điểm 9.5/10
3.700.000
SHT   0947.567.000  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.700.000
SHT   0916.33.00.22  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.700.000
SHT   094.1111.879  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thủy
Điểm 9/10
3.700.000
SHT   0941.18.9669  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.700.000
SHT   0917.48.8778  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Thổ
Điểm 10/10
3.700.000
SHT   0913.72.7337  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.700.000
SHT   0947.95.9898  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.700.000
SHT   0944.39.6262  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.700.000
SHT   0946.00.5050  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.700.000
SHT   0917.22.2121  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.700.000
SHT   0946.55.1616  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.700.000
SHT   0913.44.0202  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.700.000
SHT   0949.56.9988  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
3.700.000
SHT   0943.47.9988  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.700.000
SHT   0945.05.9988  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.700.000
SHT   0917.59.9966  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.700.000
SHT   0918.72.9966  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.700.000
SHT   0916.73.5588  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.700.000
SHT   0913.68.3322  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Hỏa
Điểm 9.5/10
3.700.000
SHT   0916.48.2288  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.700.000
SHT   0946.525.535  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.700.000
SHT   0914.272.282  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Hỏa
Điểm 9.5/10
3.700.000
SHT   0911.020.030  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.700.000
SHT   0945.322.622  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.700.000
SHT   0942.119.115  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.700.000
SHT   0947.31.8886  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Mộc
Điểm 9/10
3.700.000
SHT   0919.664.686  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.700.000
SHT   0942.865.286  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.700.000
SHT   0916.94.8886  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
3.700.000
SHT   0941.689.686  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.700.000
SHT   0943.86.8286  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Mộc
Điểm 9/10
3.700.000
SHT   0948.239.268  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9/10
3.700.000
SHT   0942.373.868  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.700.000
SHT   0943.86.6968  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
3.700.000
SHT   0948.39.6768  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.700.000
SHT   0941.689.668  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Chưa phân loại 3.700.000
SHT   0944.69.9968  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Kim
Điểm 9/10
3.700.000
Page :   Trang đầu     Trang trước   … 5  6  7  8  9  10   11  12  13  14  15  16  17  18  19  20    Trang tiếp   Trang cuối   
TIN TỨC NNG

MobiFone được cấp thêm thuê bao 10 số 0901xxxxxx, 0931xxxxxx
TTCN – Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng cho biết, Bộ TT&TT đã đồng ý cấp thêm dải số 1 cho 2 đầu số 090 và 093 cho MobiFone. Như vậy, MobiFone sẽ có thêm 2 triệu số 10 số là 0901 và 0931. Chi tiết

Bài viết nhiều người đọc
Hỗ Trợ Trực Tuyến
HÀ NỘI
0835.81.81.81
TP.HCM
099.772.7777
Tư vấn Phong Thủy
0705.386.386
TÌM KIẾM nâng cao
 SIM PHONG THỦY CHỌN LỌC
---o0o----
Lộc phát tài vĩnh cửu
0982.850.850 
Vĩnh cửu
Lộc Phát Tài
Giá 26,8tr

............
GIẢM GIÁ TRONG NGÀY

0812.29.29.29 | 89 tr

0835.81.81.81 | 92 tr

0923.285.285 | 22 tr

0928.596.596 | 18 tr

---o0o----
CHỌN LỌC SIM HỢP TUỔI
Sim Phong Thủy giá Rẻ
đã được phân tích kỹ lưỡng
rất tốt cho người sử dụng.
Giá chỉ áp dụng cho dịp KM
----o0o----

Sim Số Đẹp Viettel
0789.190.999  | 12.100.000
Giá áp dụng đến hết 16h hôm nay
Sim hợp tuổi
Xem Phong Thủy: 10/10

----o0o----
Sim Số Đẹp Viettel
0838.664.664  | 5.500.000 
Sim hợp Mạng Hỏa

----o0o----
Số Đẹp Gmobile
099.772.7777  | 77,7 triệu
Sim hợp Mạng Thủy

----o0o----

Sim Số Đẹp Viettel
0368.570.570  | 6,8tr 
Sim hợp Mạng Thủy

----o0o----

---------------
Sảnh rồng Mobi
0777 3456 89 | 4.5 triệu
Sim hợp Tuổi

-------------------
Quý khách muốn Sở hữu
Sim Số Đẹp hợp Mệnh?
hãy Nhắn tin theo cú pháp
Họ tên, ngày, tháng năm sinh (DL), giới tính
Gửi tới: 0705.386.386
----------
CÁC LOẠI SIM 10 SỐ ĐẸP
Sim Số Đẹp đuôi: 6688
Số Đẹp đuôi: 6868
Sim Số đuôi 1368
Số đẹp 6886
Sim đẹp đuôi 8668
Sim số đuôi 6668
Số Sim đuôi 8886
Sim số đẹp 8866
Sim Thần Tài 7979
Số Thần Tài 7799
THƯƠNG HIỆU DOANH NGHIỆP

Tổng số sim: 125.493 sim

Đang online: 17 khách

Hôm nay :1352 Lượt truy cập

Tổng truy cập:9,848,315


TRUNG TÂM SIM PHONG THỦY VIỆT NAM

Địa chỉ giao dịch
- 630/68 Đường Láng, Phường Láng Hạ, Hà Nội
- Chung cư Quân Đội (K26) 468 Phan Văn Trị , P.7, QGò Vấp, Tp.HCM
- Email: simhoptuoi@gmail.com
Điện thoại liên hệ:

Hà Nội : 0835.81.81.81
TP. HCM:099.772.7777

Kiến thức Phong Thủy trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Khi áp dụng cần tuyệt đối tuân thủ theo hướng dẫn của Chuyên gia.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào do tự ý áp dụng theo các thông tin trên một cách bừa bãi.