Chọn sim đẹp theo đầu số di động


Sim Hợp Nam Mệnh Thổ
Mã sim Số thuê bao Nhà cung cấp Phân loại Phong thủy Giá bán
TCS   0913.95.8888  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt N&N Mệnh Thổ
Điểm 10/10
390.000.000
BDC   0787.69.69.69  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
300.000.000
THSG   0358.333.666  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
150.000.000
BDC   0708.71.9999  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
150.000.000
SNS   0386.15.9999  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
112.000.000
THSG   0786.379.379  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
99.000.000
TCS   0828.50.9999  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
95.000.000
GON   0835.81.81.81  Socodinh  Sim Số Đẹp N&N Mệnh Thổ
Điểm 9/10
95.000.000
GON   0835.81.81.81  Socodinh  Tứ Quý - VIP N&N Mệnh Thổ
Điểm 9/10
95.000.000
GON   0835.81.81.81  Socodinh  Sim Số Đẹp N&N Mệnh Thổ
Điểm 9/10
95.000.000
GON   0835.81.81.81  Socodinh  Sim cho đại gia N&N Mệnh Thổ
Điểm 9/10
95.000.000
TTV   0826.09.09.09  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
90.000.000
SHT   0856.17.17.17  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt N&N Mệnh Thổ
Điểm 9/10
70.000.000
SDVMS   0899.03.03.03  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
65.000.000
SNS   03333.80.555  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
63.000.000
SNS   03333.08.555  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
63.000.000
TTV   091.99999.48  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
52.000.000
SNS   0819.886.999  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
48.000.000
SDVMS   0706.968.968  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
45.000.000
SDVMS   0899.67.3333  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
45.000.000
SDVMS   0899.05.3333  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
45.000.000
TCS   0819.03.6789  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
40.000.000
SHT   0843.111.333  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
40.000.000
SPG   0816.567.567  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
38.000.000
CSD   096.787.3999  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
36.000.000
THSG   0763.50.6789  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
35.000.000
SDVMS   0899.666663  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
35.000.000
SDVMS   0899.6666.89  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
35.000.000
SDVMS   0899.01.0000  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
35.000.000
CSD   0919.987.987  VinaPhone  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
35.000.000
TTV   0386.9999.68  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
34.000.000
TTV   0389.000007  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt N&N Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
32.000.000
SDVMS   0899.068.999  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
30.000.000
SDVMS   0899.665.888  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt N&N Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
30.000.000
SDVMS   0899.663.666  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
30.000.000
THSG   0785.47.3333  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt N&N Mệnh Thổ
Điểm 9/10
29.000.000
SNS   0825.368.999  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
27.800.000
SNS   0816.368.999  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
27.800.000
SNS   0818.161.666  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
27.500.000
THSG   0822.112.999  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
25.000.000
SDVMS   0899.006.999  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
25.000.000
SDVMS   0899.669.668  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
25.000.000
SDVMS   0899.077.999  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
25.000.000
SDVMS   0899.656.888  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt N&N Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
25.000.000
SDVMS   0899.662.999  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
25.000.000
SDVMS   0899.05.1111  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
25.000.000
SDVMS   0899.67.1111  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
25.000.000
TTV   0779.198.198  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
25.000.000
SNS   0886.368.668  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
25.000.000
SNS   0812.616.999  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
24.000.000
SNS   0348.369.369  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
23.000.000
SDVMS   0786.838.999  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
22.000.000
SDVMS   07.82.86.1111  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
22.000.000
CSD   0983.544.666  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
22.000.000
SDVMS   0704.868.666  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt N&N Mệnh Thổ
Điểm 9/10
20.000.000
SDVMS   0899.68.67.68  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
20.000.000
BDC   0856.535.999  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
20.000.000
SNS   0365.688.555  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
20.000.000
SNS   0818.223.999  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
20.000.000
GON   0928.596.596  Vietnamobile  Sim Số Đẹp Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
19.500.000
GON   0928.596.596  Vietnamobile  Tứ Quý - VIP Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
19.500.000
GON   0928.596.596  Vietnamobile  Sim Số Đẹp Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
19.500.000
GON   0928.596.596  Vietnamobile  Sim cho đại gia Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
19.500.000
SNS   0813.255.999  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
19.400.000
KQT   0384.898.999  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
19.300.000
TTV   0898.791979  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
19.260.000
THSG   0852.17.1111  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
19.000.000
THSG   0822.19.29.99  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
19.000.000
SDVMS   0899.661.668  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
19.000.000
SDVMS   0899.033.999  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
19.000.000
SPG   0389.74.3333  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
19.000.000
SPG   0961.98.9988  Viettel  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
19.000.000
SNS   0827.135.135  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
18.800.000
SNS   0363.789.555  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
18.200.000
TTV   0834.988999  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
18.060.000
SDVMS   0899.060.999  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
18.000.000
BDC   0767.381.999  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
18.000.000
THK   093.8642.999  MobiFone  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
18.000.000
SNS   0369.899.555  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
17.600.000
SNS   0855.689.666  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
17.600.000
SNS   0828.356.999  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
17.500.000
SNS   0856.929.929  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
17.500.000
SHT   0815.396.999  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
17.000.000
SNS   0368.365.668  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
16.300.000
SNS   0392.688.555  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt N&N Mệnh Thổ
Điểm 9/10
16.300.000
SNS   034.99999.78  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
16.300.000
SNS   034.99999.87  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
16.300.000
TCS   0835.52.1111  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
16.250.000
TCS   0839.56.1111  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
16.250.000
TCS   0819.23.1111  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
16.250.000
SDVMS   0702.86.1111  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
16.000.000
SDVMS   0899.036.888  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt N&N Mệnh Thổ
Điểm 10/10
16.000.000
SDVMS   0899.6666.36  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
16.000.000
SDVMS   0899.689.666  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
16.000.000
SHT   0852.557.999  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt N&N Mệnh Thổ
Điểm 10/10
16.000.000
SNS   0856.355.999  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
15.900.000
SNS   0823.155.999  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
15.200.000
THSG   0786.393.393  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
15.000.000
THSG   0784.553.999  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
15.000.000
THSG   0826.646.999  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
15.000.000
Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    Trang tiếp   Trang cuối   
TIN TỨC NNG

MobiFone được cấp thêm thuê bao 10 số 0901xxxxxx, 0931xxxxxx
TTCN – Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng cho biết, Bộ TT&TT đã đồng ý cấp thêm dải số 1 cho 2 đầu số 090 và 093 cho MobiFone. Như vậy, MobiFone sẽ có thêm 2 triệu số 10 số là 0901 và 0931. Chi tiết

Bài viết nhiều người đọc
Hỗ Trợ Trực Tuyến
HÀ NỘI
0835.81.81.81
TP.HCM
099.772.7777
Tư vấn Phong Thủy
0705.386.386
TÌM KIẾM nâng cao
 SIM PHONG THỦY CHỌN LỌC
---o0o----
Lộc phát tài vĩnh cửu
0982.850.850 
Vĩnh cửu
Lộc Phát Tài
Giá 26,8tr

............
GIẢM GIÁ TRONG NGÀY

0812.29.29.29 | 89 tr

0835.81.81.81 | 92 tr

0923.285.285 | 22 tr

0928.596.596 | 18 tr

---o0o----
CHỌN LỌC SIM HỢP TUỔI
Sim Phong Thủy giá Rẻ
đã được phân tích kỹ lưỡng
rất tốt cho người sử dụng.
Giá chỉ áp dụng cho dịp KM
----o0o----

Sim Số Đẹp Viettel
0789.190.999  | 12.100.000
Giá áp dụng đến hết 16h hôm nay
Sim hợp tuổi
Xem Phong Thủy: 10/10

----o0o----
Sim Số Đẹp Viettel
0838.664.664  | 5.500.000 
Sim hợp Mạng Hỏa

----o0o----
Số Đẹp Gmobile
099.772.7777  | 77,7 triệu
Sim hợp Mạng Thủy

----o0o----

Sim Số Đẹp Viettel
0368.570.570  | 6,8tr 
Sim hợp Mạng Thủy

----o0o----

---------------
Sảnh rồng Mobi
0777 3456 89 | 4.5 triệu
Sim hợp Tuổi

-------------------
Quý khách muốn Sở hữu
Sim Số Đẹp hợp Mệnh?
hãy Nhắn tin theo cú pháp
Họ tên, ngày, tháng năm sinh (DL), giới tính
Gửi tới: 0705.386.386
----------
CÁC LOẠI SIM 10 SỐ ĐẸP
Sim Số Đẹp đuôi: 6688
Số Đẹp đuôi: 6868
Sim Số đuôi 1368
Số đẹp 6886
Sim đẹp đuôi 8668
Sim số đuôi 6668
Số Sim đuôi 8886
Sim số đẹp 8866
Sim Thần Tài 7979
Số Thần Tài 7799
THƯƠNG HIỆU DOANH NGHIỆP

Tổng số sim: 125.493 sim

Đang online: 18 khách

Hôm nay :1435 Lượt truy cập

Tổng truy cập:9,846,883


TRUNG TÂM SIM PHONG THỦY VIỆT NAM

Địa chỉ giao dịch
- 630/68 Đường Láng, Phường Láng Hạ, Hà Nội
- Chung cư Quân Đội (K26) 468 Phan Văn Trị , P.7, QGò Vấp, Tp.HCM
- Email: simhoptuoi@gmail.com
Điện thoại liên hệ:

Hà Nội : 0835.81.81.81
TP. HCM:099.772.7777

Kiến thức Phong Thủy trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Khi áp dụng cần tuyệt đối tuân thủ theo hướng dẫn của Chuyên gia.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào do tự ý áp dụng theo các thông tin trên một cách bừa bãi.