Thông số sim:
Số sim:0914.61.1985 Mạng di động: Danh sch mạng
Giá bán:4.000.000
Kết quả phong thủy:
Dãy số thuộc quẻ khí:Lôi Thủy Giải
Ý nghĩa: Quẻ Lôi Thủy Giải, đồ hình :|:|:: còn gọi là quẻ Giải (解 xie4), là quẻ thứ 40 trong Kinh Dịch. Quẻ được kết hợp bởi Nội quái là ☵ (:|: 坎 kan3) Khảm hay Nước (水) và Ngoại quái là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn hay Sấm (雷). Lôi ( sấm sét) mang tính Dương. Thủy ( nước) mang tính Âm. Âm Dương hòa hơp sẽ làm cho mọi trở ngại tiêu tan. Làm cho tan đi, như làm tan sự nguy hiểm, giải phóng, giải thoát, lưu thông. "Lôi Vũ tác giải chi tượng" Tượng sấm động mưa bay. Đi qua năm cửa ải đều thoát. Là quẻ mang điềm cát, rất tốt cho người mạng Hỏa.
Điểm phong thuỷ:9/10 Điểm
Kết luận:
Ngũ hành dãy số thuộc mệnh: Mộc
Hợp Nam Mệnh: Hỏa
??
Bấm vào để tra cứu phong thủy
Thông tin đặt hàng:
Họ tên : *
Địa chỉ : *
Điện thọai : *
Email : *
Ghi chú :
   * : thông tin cơ bản cần có