Thông số sim:
Số sim:0917.81.1990 Mạng di động: Danh sch mạng
Giá bán:4.000.000
Kết quả phong thủy:
Dãy số thuộc quẻ khí:Lôi Phong Hằng
Ý nghĩa: Quẻ Lôi Phong Hằng, đồ hình :|||:: còn gọi là quẻ Hằng (恆 heng2), là quẻ thứ 32 trong Kinh Dịch. Quẻ được kết hợp bởi Nội quái là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn hay Gió (風) và Ngoại quái là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn hay Sấm (雷). Trên là Chấn trưởng nam, dưới là Tốn, trưởng nữ. Chồng trên, vợ dưới, rất hợp đạo, thì tất được lâu dài. Lâu dài thì hanh thông, không có lỗi; giữ được chính đạo thì có lợi, tiến hành việc gì cũng thành công. Cá chui đầy lưới. Là quẻ mang điềm cát, rất tốt cho người sử dụng.
Điểm phong thuỷ:9/10 Điểm
Kết luận:
Ngũ hành dãy số thuộc mệnh: Mộc
Hợp Nam Mệnh: Hỏa
??
Bấm vào để tra cứu phong thủy
Thông tin đặt hàng:
Họ tên : *
Địa chỉ : *
Điện thọai : *
Email : *
Ghi chú :
   * : thông tin cơ bản cần có