Thông số sim:
Số sim:0911.13.1984 Mạng di động: Danh sch mạng
Giá bán:5.000.000
Kết quả phong thủy:
Dãy số thuộc quẻ khí:Bát Thuần Tốn
Ý nghĩa: Quẻ Thuần Tốn, đồ hình :||:|| còn gọi là quẻ Tốn (巽 xun4), là quẻ thứ 57 trong Kinh Dịch. Quẻ được kết hợp bởi Nội quái là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn hay Gió (風)và Ngoại quái là (:|| 巽 xun4) Tốn hay Gió (風). Quẻ này có một hào âm ở dưới hai hào dương, là âm phục tòng dương, nên gọi là Tốn. tiểu nhân mà phục tòng quân tử thì có thể tốt, nhưng phải có việc để tíến hành, chứ không phải chỉ ở yên mà tốt, lại phải lựa bậc đại nhân (có tài, đức) mà tin theo. Đại tượng truyện giảng: trên là gió, dưới là gió (Tốn), là có hai luồng gió tiếp tục theo nhau. Người quân tử tiếp tục xuất phát mệnh lệnh để thi hành chính sự, mà thiên hạ phục tòng, cũng như vạn vật ngả theo gió. Người Kinh doanh thì hiểu như Thuyền cô đơn và mắc cạn được thủy triều đẩy lên. Kinh doanh như Diều gặp Gió. Là quẻ mang điềm cát, rất tốt cho người sử dụng.
Điểm phong thuỷ:9.5/10 Điểm
Kết luận:
Ngũ hành dãy số thuộc mệnh: Mộc
Hợp Nam Mệnh: Hỏa
??
Bấm vào để tra cứu phong thủy
Thông tin đặt hàng:
Họ tên : *
Địa chỉ : *
Điện thọai : *
Email : *
Ghi chú :
   * : thông tin cơ bản cần có