Thông số sim:
Số sim:0917.589.689 Mạng di động: Danh sch mạng
Giá bán:15.000.000
Kết quả phong thủy:
Dãy số thuộc quẻ khí:Trạch Lôi Tùy
Ý nghĩa: Quẻ 17 |::||: Trạch Lôi Tùy (隨 suí) Quẻ Trạch Lôi Tùy, đồ hình |::||: còn gọi là quẻ Tùy (隨 sui2), là quẻ thứ 17 trong Kinh Dịch. Quẻ được kết hợp bởi Nội quái là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn hay Sấm (雷) và Ngoại quái là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài hay Đầm (澤). Theo nhau: rất hanh thông, nhưng phải theo điều chính đáng, vì điều chính đáng (trinh) mới có lợi, không có lỗi. Vượt qua vũng lầy. Thoát khỏi khó khăn. Là quẻ mang điềm cát. Rất tốt cho người sử dụng.
Điểm phong thuỷ:9/10 Điểm
Kết luận:
Ngũ hành dãy số thuộc mệnh: Thủy
Hợp Nam Mệnh: Mộc
??
Bấm vào để tra cứu phong thủy
Thông tin đặt hàng:
Họ tên : *
Địa chỉ : *
Điện thọai : *
Email : *
Ghi chú :
   * : thông tin cơ bản cần có