Chọn sim đẹp theo đầu số di động


Sim Lộc Phát
Mã sim Số thuê bao Nhà cung cấp Phân loại Phong thủy Giá bán
DTH   0859.78.8866  Socodinh  Sim Lộc Phát Nữ Mệnh Thủy
Điểm 9/10
7.200.000
DTH   0813.63.8866  Socodinh  Sim Lộc Phát Nam Mệnh Thủy
Điểm 10/10
7.200.000
DTH   0817.36.8866  Socodinh  Sim Lộc Phát Chưa phân loại 7.200.000
DTH   0819.56.8866  Socodinh  Sim Lộc Phát Chưa phân loại 7.200.000
DTH   0819.57.8866  Socodinh  Sim Lộc Phát N&N Mệnh Thủy
Điểm 10/10
7.200.000
DTH   0823.34.8866  Socodinh  Sim Lộc Phát Chưa phân loại 7.200.000
DTH   0825.48.8866  Socodinh  Sim Lộc Phát Chưa phân loại 7.200.000
DTH   0825.50.8866  Socodinh  Sim Lộc Phát Chưa phân loại 7.200.000
DTH   0825.51.8866  Socodinh  Sim Lộc Phát Nữ Mệnh Thủy
Điểm 10/10
7.200.000
DTH   0825.52.8866  Socodinh  Sim Lộc Phát Chưa phân loại 7.200.000
DTH   0825.53.8866  Socodinh  Sim Lộc Phát Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9/10
7.200.000
DTH   0825.57.8866  Socodinh  Sim Lộc Phát Chưa phân loại 7.200.000
DTH   0826.67.8866  Socodinh  Sim Lộc Phát Chưa phân loại 7.200.000
DTH   0833.14.8866  Socodinh  Sim Lộc Phát Chưa phân loại 7.200.000
DTH   0839.02.8866  Socodinh  Sim Lộc Phát Chưa phân loại 7.200.000
DTH   0843.36.8866  Socodinh  Sim Lộc Phát Chưa phân loại 7.200.000
DTH   0853.31.8866  Socodinh  Sim Lộc Phát Chưa phân loại 7.200.000
DTH   0853.32.8866  Socodinh  Sim Lộc Phát N&N Mệnh Thủy
Điểm 10/10
7.200.000
DTH   0853.34.8866  Socodinh  Sim Lộc Phát N&N Mệnh Thổ
Điểm 9/10
7.200.000
DTH   0858.54.8866  Socodinh  Sim Lộc Phát Nữ Mệnh Thủy
Điểm 10/10
7.200.000
DTH   0814.42.8866  Socodinh  Sim Lộc Phát Chưa phân loại 7.200.000
DTH   0814.43.8866  Socodinh  Sim Lộc Phát Chưa phân loại 7.200.000
DTH   0817.80.8866  Socodinh  Sim Lộc Phát Chưa phân loại 7.200.000
DTH   0817.81.8866  Socodinh  Sim Lộc Phát Chưa phân loại 7.200.000
DTH   0817.82.8866  Socodinh  Sim Lộc Phát Nữ Mệnh Mộc
Điểm 9/10
7.200.000
DTH   0825.54.8866  Socodinh  Sim Lộc Phát Chưa phân loại 7.200.000
DTH   0828.01.8866  Socodinh  Sim Lộc Phát Chưa phân loại 7.200.000
DTH   0828.14.8866  Socodinh  Sim Lộc Phát Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9/10
7.200.000
DTH   0843.35.8866  Socodinh  Sim Lộc Phát N&N Mệnh Thổ
Điểm 9/10
7.200.000
DTH   0843.37.8866  Socodinh  Sim Lộc Phát Chưa phân loại 7.200.000
DTH   0853.30.8866  Socodinh  Sim Lộc Phát Chưa phân loại 7.200.000
DTH   0856.67.8866  Socodinh  Sim Lộc Phát Chưa phân loại 7.200.000
DTH   0857.90.8866  Socodinh  Sim Lộc Phát Chưa phân loại 7.200.000
DTH   0857.91.8866  Socodinh  Sim Lộc Phát N&N Mệnh Thủy
Điểm 10/10
7.200.000
DTH   0857.92.8866  Socodinh  Sim Lộc Phát Nữ Mệnh Thổ
Điểm 10/10
7.200.000
DTH   0949.01.8866  VinaPhone  Sim Lộc Phát Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
7.200.000
DTH   0949.07.8866  VinaPhone  Sim Lộc Phát Chưa phân loại 7.200.000
DTH   0949.31.8866  VinaPhone  Sim Lộc Phát Nam Mệnh Mộc
Điểm 9/10
7.200.000
DTH   0817.35.8866  Socodinh  Sim Lộc Phát Chưa phân loại 7.200.000
DTH   0819.50.8866  Socodinh  Sim Lộc Phát Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
7.200.000
DTH   0822.45.8866  Socodinh  Sim Lộc Phát Nữ Mệnh Thủy
Điểm 10/10
7.200.000
DTH   0822.46.8866  Socodinh  Sim Lộc Phát Chưa phân loại 7.200.000
DTH   0822.65.8866  Socodinh  Sim Lộc Phát Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9/10
7.200.000
DTH   0822.67.8866  Socodinh  Sim Lộc Phát Chưa phân loại 7.200.000
DTH   0843.89.8866  Socodinh  Sim Lộc Phát Chưa phân loại 7.200.000
DTH   0854.93.8866  Socodinh  Sim Lộc Phát Chưa phân loại 7.200.000
DTH   0855.60.8866  Socodinh  Sim Lộc Phát Chưa phân loại 7.200.000
DTH   0856.03.8866  Socodinh  Sim Lộc Phát Chưa phân loại 7.200.000
DTH   0857.82.8866  Socodinh  Sim Lộc Phát Nữ Mệnh Thủy
Điểm 10/10
7.200.000
DTH   0858.07.8866  Socodinh  Sim Lộc Phát Nữ Mệnh Kim
Điểm 9.5/10
7.200.000
DTH   0859.32.8866  Socodinh  Sim Lộc Phát Chưa phân loại 7.200.000
DTH   0813.51.8866  Socodinh  Sim Lộc Phát Nam Mệnh Mộc
Điểm 9.5/10
7.200.000
DTH   0822.64.8866  Socodinh  Sim Lộc Phát Chưa phân loại 7.200.000
DTH   0824.23.8866  Socodinh  Sim Lộc Phát Chưa phân loại 7.200.000
DTH   0825.46.8866  Socodinh  Sim Lộc Phát Chưa phân loại 7.200.000
DTH   0813.24.8866  Socodinh  Sim Lộc Phát Nữ Mệnh Mộc
Điểm 9.5/10
7.200.000
DTH   0813.64.8866  Socodinh  Sim Lộc Phát Chưa phân loại 7.200.000
DTH   0822.49.8866  Socodinh  Sim Lộc Phát Chưa phân loại 7.200.000
DTH   0825.47.8866  Socodinh  Sim Lộc Phát Nữ Mệnh Mộc
Điểm 9/10
7.200.000
DTH   0825.49.8866  Socodinh  Sim Lộc Phát Nữ Mệnh Kim
Điểm 9.5/10
7.200.000
DTH   0859.34.8866  Socodinh  Sim Lộc Phát Chưa phân loại 7.200.000
DTH   0829.993.668  Socodinh  Sim Lộc Phát Chưa phân loại 7.200.000
DTH   0829.993.868  Socodinh  Sim Lộc Phát Nam Mệnh Mộc
Điểm 9/10
7.200.000
DTH   0838.381.986  Socodinh  Sim Lộc Phát Nam Mệnh Mộc
Điểm 9/10
7.200.000
PNL   0934.90.1368  MobiFone  Sim Lộc Phát Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
7.100.000
SPG   0375.92.6886  Socodinh  Sim Lộc Phát N&N Mệnh Mộc
Điểm 9/10
7.000.000
SPG   0389.17.8668  Socodinh  Sim Lộc Phát Nam Mệnh Kim
Điểm 9.5/10
7.000.000
SPG   0397.62.8668  Socodinh  Sim Lộc Phát Chưa phân loại 7.000.000
SPG   0365.72.8668  Socodinh  Sim Lộc Phát N&N Mệnh Thổ
Điểm 9/10
7.000.000
SPG   0357.12.8668  Socodinh  Sim Lộc Phát N&N Mệnh Mộc
Điểm 9.5/10
7.000.000
SPG   0376.57.8668  Socodinh  Sim Lộc Phát N&N Mệnh Kim
Điểm 9.5/10
7.000.000
SPG   0375.93.8668  Socodinh  Sim Lộc Phát Chưa phân loại 7.000.000
SPG   0383.05.8668  Socodinh  Sim Lộc Phát Chưa phân loại 7.000.000
SPG   0375.97.6886  Socodinh  Sim Lộc Phát N&N Mệnh Thổ
Điểm 10/10
7.000.000
SPG   0396.75.8668  Socodinh  Sim Lộc Phát Nam Mệnh Thủy
Điểm 10/10
7.000.000
SPG   0359.72.8668  Socodinh  Sim Lộc Phát N&N Mệnh Mộc
Điểm 9/10
7.000.000
SPG   0367.59.8668  Socodinh  Sim Lộc Phát Nam Mệnh Thủy
Điểm 10/10
7.000.000
SPG   0396.50.8668  Socodinh  Sim Lộc Phát Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
7.000.000
SPG   0395.10.8668  Socodinh  Sim Lộc Phát Nam Mệnh Mộc
Điểm 9.5/10
7.000.000
SPG   0396.01.8668  Socodinh  Sim Lộc Phát Chưa phân loại 7.000.000
SPG   0815.20.8668  Socodinh  Sim Lộc Phát Nữ Mệnh Hỏa
Điểm 9/10
7.000.000
SPG   0963.78.2468  Viettel  Sim Lộc Phát Chưa phân loại 7.000.000
SPG   0352.08.6886  Socodinh  Sim Lộc Phát Nữ Mệnh Mộc
Điểm 9.5/10
7.000.000
CMS   0981.789.568  Viettel  Sim Lộc Phát Chưa phân loại 7.000.000
LHN   0869.99.3386  Socodinh  Sim Lộc Phát Chưa phân loại 7.000.000
LHN   0865.386.986  Socodinh  Sim Lộc Phát Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
7.000.000
LHN   0973.188.368  Viettel  Sim Lộc Phát Chưa phân loại 7.000.000
LHN   0981.857.868  Viettel  Sim Lộc Phát Chưa phân loại 7.000.000
LHN   0968.66.8486  Viettel  Sim Lộc Phát Chưa phân loại 7.000.000
LHN   0865.689.868  Socodinh  Sim Lộc Phát N&N Mệnh Kim
Điểm 9/10
7.000.000
LHN   0961.79.9968  Viettel  Sim Lộc Phát Nam Mệnh Kim
Điểm 9/10
7.000.000
LHN   0889.977.986  Socodinh  Sim Lộc Phát Chưa phân loại 7.000.000
LSG   0981.84.8486  Viettel  Sim Lộc Phát Nữ Mệnh Kim
Điểm 9.5/10
7.000.000
LSG   0777.72.8866  Socodinh  Sim Lộc Phát Nữ Mệnh Thủy
Điểm 10/10
7.000.000
LSG   0707.31.6688  Socodinh  Sim Lộc Phát N&N Mệnh Mộc
Điểm 9.5/10
7.000.000
LSG   0708.60.6688  Socodinh  Sim Lộc Phát Nữ Mệnh Thủy
Điểm 10/10
7.000.000
LSG   0707.53.6688  Socodinh  Sim Lộc Phát Chưa phân loại 7.000.000
LSG   0708.36.6688  Socodinh  Sim Lộc Phát Chưa phân loại 7.000.000
LSG   0797.38.6688  Socodinh  Sim Lộc Phát Nữ Mệnh Mộc
Điểm 9/10
7.000.000
LSG   0798.56.6688  Socodinh  Sim Lộc Phát N&N Mệnh Kim
Điểm 9/10
7.000.000
Page :   Trang đầu     Trang trước   … 16  17  18  19  20  21   22  23  24  25  26  27  28  29  30  31    Trang tiếp   Trang cuối   
TIN TỨC NNG

MobiFone được cấp thêm thuê bao 10 số 0901xxxxxx, 0931xxxxxx
TTCN – Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng cho biết, Bộ TT&TT đã đồng ý cấp thêm dải số 1 cho 2 đầu số 090 và 093 cho MobiFone. Như vậy, MobiFone sẽ có thêm 2 triệu số 10 số là 0901 và 0931. Chi tiết

Bài viết nhiều người đọc
Hỗ Trợ Trực Tuyến
HÀ NỘI
0812.29.29.29
TP.HCM
0962.830.830
Tư vấn Phong Thủy
0705.386.386
TÌM KIẾM nâng cao
 SIM PHONG THỦY CHỌN LỌC
---o0o----
Lộc phát tài vĩnh cửu
0977778389 
Vĩnh cửu
Lộc Phát Tài
Giá 12,8tr

............
GIẢM GIÁ TRONG NGÀY

0982.850.850 | 18,5 tr

0949 55 88 59 | 1,2 tr

0888 088685 | 1,6 tr

091441 1618 | 1,2 tr

---o0o----
CHỌN LỌC SIM HỢP TUỔI
Sim Phong Thủy giá Rẻ
đã được phân tích kỹ lưỡng
rất tốt cho người sử dụng.
Giá chỉ áp dụng cho dịp 02/09
----o0o----

Sim Số Đẹp Viettel
0789.190.999  | 12.100.000
Giá áp dụng đến hết 16h hôm nay
Sim hợp tuổi
Xem Phong Thủy: 10/10

----o0o----
Sim Số Đẹp Viettel
0982.850.850  | 18.500.000 
Sim hợp Mạng Hỏa

----o0o----
Số Đẹp Gmobile
099.772.7777  | 177,7 triệu
Sim hợp Mạng Thủy

----o0o----

Sim Số Đẹp Viettel
097777 8389  | 12,8tr 
Sim hợp Mạng Thủy

----o0o----

---------------
Sảnh rồng Mobi
0777 345689 | 4,5 triệu
Sim hợp Tuổi

-------------------
Quý khách muốn Sở hữu
Sim Số Đẹp hợp Mệnh?
hãy Nhắn tin theo cú pháp
Họ tên, ngày, tháng năm sinh (DL), giới tính
Gửi tới: 0705.386.386
----------
CÁC LOẠI SIM 10 SỐ ĐẸP
Sim Số Đẹp đuôi: 6688
Số Đẹp đuôi: 6868
Sim Số đuôi 1368
Số đẹp 6886
Sim đẹp đuôi 8668
Sim số đuôi 6668
Số Sim đuôi 8886
Sim số đẹp 8866
Sim Thần Tài 7979
Số Thần Tài 7799
THƯƠNG HIỆU DOANH NGHIỆP

Tổng số sim: 847.240 sim

Đang online: 35 khách

Hôm nay :1145 Lượt truy cập

Tổng truy cập:9,167,511


TRUNG TÂM SIM PHONG THỦY VIỆT NAM

Địa chỉ giao dịch
- 630/68 Đường Láng, Phường Láng Hạ, Hà Nội
- Chung cư Quân Đội (K26) 468 Phan Văn Trị , P.7, QGò Vấp, Tp.HCM
- Email: simhoptuoi@gmail.com
Điện thoại liên hệ:
Tel: (028) 6673.6666
Hà Nội : 0705.386.386
TP. HCM:0962.830.830

Kiến thức Phong Thủy trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Khi áp dụng cần tuyệt đối tuân thủ theo hướng dẫn của Chuyên gia.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào do tự ý áp dụng theo các thông tin trên một cách bừa bãi.