Chọn sim đẹp theo đầu số di động


Sim Hợp Mệnh Thổ
Mã sim Số thuê bao Nhà cung cấp Phân loại Phong thủy Giá bán
DTH   0858.591.591  Socodinh  Sim Đẹp Taxi Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
16.000.000
DTH   0814.11.6868  Socodinh  Sim Lộc Phát Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
16.000.000
DTH   0814.11.8866  Socodinh  Sim Lộc Phát Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
16.000.000
DTH   0817.777.886  Socodinh  Sim Lộc Phát Nữ Mệnh Thổ
Điểm 10/10
16.000.000
DTH   0822.667.686  Socodinh  Sim Lộc Phát Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9/10
16.000.000
DTH   0823.91.6688  Socodinh  Sim Lộc Phát Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
16.000.000
DTH   0826.69.8686  Socodinh  Sim Lộc Phát Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
16.000.000
DTH   0829.93.6886  Socodinh  Sim Lộc Phát Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
16.000.000
DTH   0833.27.6688  Socodinh  Sim Lộc Phát Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9/10
16.000.000
DTH   0833.38.6686  Socodinh  Sim Lộc Phát Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
16.000.000
DTH   0853.34.6868  Socodinh  Sim Lộc Phát N&N Mệnh Thổ
Điểm 9/10
16.000.000
DTH   0817.34.6868  Socodinh  Sim Lộc Phát Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9/10
16.000.000
DTH   0843.35.6868  Socodinh  Sim Lộc Phát N&N Mệnh Thổ
Điểm 9/10
16.000.000
DTH   0857.92.6868  Socodinh  Sim Lộc Phát Nữ Mệnh Thổ
Điểm 10/10
16.000.000
DTH   0966.39.1368  Viettel  Sim Lộc Phát Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
16.000.000
DTH   0835.551.978  Socodinh  Sim Thần Tài N&N Mệnh Thổ
Điểm 9/10
16.000.000
DTH   0817.78.3979  Socodinh  Sim Thần Tài Nữ Mệnh Thổ
Điểm 10/10
16.000.000
DTH   0826.678.679  Socodinh  Sim Thần Tài Nữ Mệnh Thổ
Điểm 10/10
16.000.000
DTH   0828.18.7979  Socodinh  Sim Thần Tài Nữ Mệnh Thổ
Điểm 10/10
16.000.000
DTH   0857.87.7979  Socodinh  Sim Thần Tài Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
16.000.000
DTH   0819.86.1981  Socodinh  Sim Năm Sinh Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
16.000.000
DTH   0819.86.1989  Socodinh  Sim Năm Sinh Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
16.000.000
DTH   0819.86.1990  Socodinh  Sim Năm Sinh Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
16.000.000
DTH   0819.86.1998  Socodinh  Sim Năm Sinh Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
16.000.000
DTH   0825.55.1988  Socodinh  Sim Năm Sinh Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9/10
16.000.000
DTH   0833.68.1985  Socodinh  Sim Năm Sinh Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
16.000.000
DTH   0833.68.1994  Socodinh  Sim Năm Sinh Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
16.000.000
DTH   0836.88.2008  Socodinh  Sim Năm Sinh Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9/10
16.000.000
DTH   0839.99.1974  Socodinh  Sim Năm Sinh Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
16.000.000
DTH   0839.99.1983  Socodinh  Sim Năm Sinh Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
16.000.000
DTH   0368.68.1991  Socodinh  Sim Năm Sinh Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
16.000.000
DTH   0823.93.2000  Socodinh  Sim Năm Sinh N&N Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
16.000.000
DTH   0825.98.1981  Socodinh  Sim Năm Sinh N&N Mệnh Thổ
Điểm 9/10
16.000.000
DTH   0829.96.1961  Socodinh  Sim Năm Sinh Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
16.000.000
DTH   0835.55.1978  Socodinh  Sim Năm Sinh N&N Mệnh Thổ
Điểm 9/10
16.000.000
DTH   0833.24.25.26  Socodinh  Sim Số Tiến Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9/10
16.000.000
DTH   0822.66.76.86  Socodinh  Sim Số Tiến Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9/10
16.000.000
DTH   0817.76.4567  Socodinh  Sim Số Tiến Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9/10
16.000.000
DTH   0817.81.5678  Socodinh  Sim Số Tiến Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9/10
16.000.000
DTH   0819.578.678  Socodinh  Sim Số Tiến Nữ Mệnh Thổ
Điểm 10/10
16.000.000
DTH   0825.46.5678  Socodinh  Sim Số Tiến Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9/10
16.000.000
DTH   0838.33.3456  Socodinh  Sim Số Tiến Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
16.000.000
DTH   0843.99.3456  Socodinh  Sim Số Tiến Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
16.000.000
DTH   0856.77.3456  Socodinh  Sim Số Tiến Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9/10
16.000.000
DTH   0826.678.679  Socodinh  Sim Số Tiến Nữ Mệnh Thổ
Điểm 10/10
16.000.000
DTH   0836.88.3689  Socodinh  Sim Số Tiến Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
16.000.000
DTH   0966.39.1368  Viettel  Sim Số Tiến Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
16.000.000
DTH   0829.96.6667  Socodinh  Sim Số Tiến Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
16.000.000
DTH   0833.39.7989  Socodinh  Sim Số Tiến Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
16.000.000
DTH   0823.93.5858  Socodinh  Sim Lặp Kép Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9/10
16.000.000
DTH   0825.99.9898  Socodinh  Sim Lặp Kép N&N Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
16.000.000
DTH   0814.11.6868  Socodinh  Sim Lặp Kép Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
16.000.000
DTH   0826.69.8686  Socodinh  Sim Lặp Kép Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
16.000.000
DTH   0828.18.7979  Socodinh  Sim Lặp Kép Nữ Mệnh Thổ
Điểm 10/10
16.000.000
DTH   0853.34.6868  Socodinh  Sim Lặp Kép N&N Mệnh Thổ
Điểm 9/10
16.000.000
DTH   0857.87.7979  Socodinh  Sim Lặp Kép Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
16.000.000
DTH   0817.34.6868  Socodinh  Sim Lặp Kép Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9/10
16.000.000
DTH   0843.35.6868  Socodinh  Sim Lặp Kép N&N Mệnh Thổ
Điểm 9/10
16.000.000
DTH   0857.92.6868  Socodinh  Sim Lặp Kép Nữ Mệnh Thổ
Điểm 10/10
16.000.000
DTH   0823.33.11.33  Socodinh  Sim Lặp Kép Nam Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
16.000.000
DTH   0836.77.33.77  Socodinh  Sim Lặp Kép Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9/10
16.000.000
DTH   0836.88.77.66  Socodinh  Sim Lặp Kép Nữ Mệnh Thổ
Điểm 10/10
16.000.000
DTH   0838.88.11.77  Socodinh  Sim Lặp Kép Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9/10
16.000.000
DTH   0838.88.33.55  Socodinh  Sim Lặp Kép Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9/10
16.000.000
DTH   0843.99.00.99  Socodinh  Sim Lặp Kép Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
16.000.000
DTH   0843.99.44.99  Socodinh  Sim Lặp Kép Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
16.000.000
DTH   0856.77.22.77  Socodinh  Sim Lặp Kép Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9/10
16.000.000
DTH   0814.11.88.66  Socodinh  Sim Lặp Kép Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
16.000.000
DTH   0823.91.66.88  Socodinh  Sim Lặp Kép Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
16.000.000
DTH   0833.27.66.88  Socodinh  Sim Lặp Kép Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9/10
16.000.000
DTH   0855.556.557  Socodinh  Sim Lặp Kép Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9/10
16.000.000
DTH   082.5555.355  Socodinh  Sim Lặp Kép Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9/10
16.000.000
DTH   081.7777.886  Socodinh  Sim Lặp Kép Nữ Mệnh Thổ
Điểm 10/10
16.000.000
DTH   0822.6666.96  Socodinh  Sim Lặp Kép Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
16.000.000
DTH   0835.6666.56  Socodinh  Sim Lặp Kép Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
16.000.000
DTH   0836.7777.33  Socodinh  Sim Lặp Kép Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9/10
16.000.000
DTH   0856.7777.22  Socodinh  Sim Lặp Kép Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9/10
16.000.000
DTH   08299.6666.7  Socodinh  Sim Lặp Kép Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
16.000.000
DTH   0833.999.099  Socodinh  Sim Lặp Kép Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
16.000.000
DTH   0839.888.788  Socodinh  Sim Lặp Kép Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
16.000.000
DTH   0838.333.456  Socodinh  Sim Lặp Kép Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
16.000.000
DTH   082.3939.593  Socodinh  Sim Lặp Kép Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
16.000.000
DTH   0819.578.678  Socodinh  Sim Lặp Kép Nữ Mệnh Thổ
Điểm 10/10
16.000.000
DTH   0833.386.686  Socodinh  Sim Lặp Kép Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
16.000.000
DTH   0829.93.6886  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
16.000.000
DTH   0368.68.1991  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
16.000.000
DTH   0836.88.37.88  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Nữ Mệnh Thổ
Điểm 10/10
16.000.000
DTH   0836.88.46.88  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Nữ Mệnh Thổ
Điểm 10/10
16.000.000
DTH   0823.93.95.93  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
16.000.000
DTH   0825.55.53.55  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9/10
16.000.000
DTH   0833.99.90.99  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
16.000.000
DTH   0839.88.87.88  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
16.000.000
DTH   0817.783.979  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Nữ Mệnh Thổ
Điểm 10/10
16.000.000
DTH   0819.861.989  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
16.000.000
DTH   0833.386.686  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
16.000.000
DTH   0822.666.696  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
16.000.000
DTH   0822.667.686  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9/10
16.000.000
DTH   0835.666.656  Socodinh  Sim Đảo - Gánh Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
16.000.000
DTH   0822.66.66.96  Socodinh  Sim Số Đẹp Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
16.000.000
DTH   0835.66.66.56  Socodinh  Sim Số Đẹp Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
16.000.000
Page :   Trang đầu     Trang trước   … 11  12  13  14  15  16   17  18  19  20  21  22  23  24  25  26    Trang tiếp   Trang cuối   
TIN TỨC NNG

MobiFone được cấp thêm thuê bao 10 số 0901xxxxxx, 0931xxxxxx
TTCN – Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng cho biết, Bộ TT&TT đã đồng ý cấp thêm dải số 1 cho 2 đầu số 090 và 093 cho MobiFone. Như vậy, MobiFone sẽ có thêm 2 triệu số 10 số là 0901 và 0931. Chi tiết

Bài viết nhiều người đọc
Hỗ Trợ Trực Tuyến
HÀ NỘI
0812.29.29.29
TP.HCM
0835.81.81.81
Tư vấn Phong Thủy
0705.386.386
TÌM KIẾM nâng cao
 SIM PHONG THỦY CHỌN LỌC
---o0o----
Lộc phát tài vĩnh cửu
0977778389 
Vĩnh cửu
Lộc Phát Tài
Giá 12,8tr

............
GIẢM GIÁ TRONG NGÀY

0982.850.850 | 18,5 tr

0962.830.830 | 15,1 tr

09 68888660 |6,8 tr

0949 55 88 59 | 1,2 tr

0888 088685 | 1,6 tr

091441 1618 | 1,2 tr

---o0o----
CHỌN LỌC SIM HỢP TUỔI
Sim Phong Thủy giá Rẻ
đã được phân tích kỹ lưỡng
rất tốt cho người sử dụng.
Giá chỉ áp dụng cho dịp 02/09
----o0o----

Sim Số Đẹp Viettel
0962.830.830  | 13.100.000
Giá áp dụng đến hết 16h hôm nay
Sim hợp Mạng KIM
Xem Phong Thủy: 10/10

----o0o----
Sim Số Đẹp Viettel
0968 888 660 | 6,8 triệu
Sim hợp mệnh Thổ
Xem Phong Thủy10/10

----o0o----
Sim Số Đẹp Viettel
0982.850.850  | 18.500.000 
Sim hợp Mạng Hỏa

----o0o----
Số Đẹp Gmobile
099.772.7777  | 177,7 triệu
Sim hợp Mạng Thủy

----o0o----

Sim Số Đẹp Viettel
097777 8389  | 12,8tr 
Sim hợp Mạng Thủy

----o0o----

---------------
Sảnh rồng Mobi
0777 345689 | 4,5 triệu
Sim hợp Tuổi

-------------------
Quý khách muốn Sở hữu
Sim Số Đẹp hợp Mệnh?
hãy Nhắn tin theo cú pháp
Họ tên, ngày, tháng năm sinh (DL), giới tính
Gửi tới: 0705.386.386
----------
CÁC LOẠI SIM 10 SỐ ĐẸP
Sim Số Đẹp đuôi: 6688
Số Đẹp đuôi: 6868
Sim Số đuôi 1368
Số đẹp 6886
Sim đẹp đuôi 8668
Sim số đuôi 6668
Số Sim đuôi 8886
Sim số đẹp 8866
Sim Thần Tài 7979
Số Thần Tài 7799
THƯƠNG HIỆU DOANH NGHIỆP

Tổng số sim: 847.247 sim

Đang online: 22 khách

Hôm nay :332 Lượt truy cập

Tổng truy cập:8,511,018


TRUNG TÂM SIM PHONG THỦY VIỆT NAM

Địa chỉ giao dịch
- 630/68 Đường Láng, Phường Láng Hạ, Hà Nội
- Chung cư Quân Đội (K26) 468 Phan Văn Trị , P.7, QGò Vấp, Tp.HCM
- Email: simhoptuoi@gmail.com
Điện thoại liên hệ:
Tel: (028) 6673.6666
Hà Nội : 0812.29.29.29
TP. HCM:0835.81.81.81

Kiến thức Phong Thủy trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Khi áp dụng cần tuyệt đối tuân thủ theo hướng dẫn của Chuyên gia.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào do tự ý áp dụng theo các thông tin trên một cách bừa bãi.